12 - 14 nov. 2024

Hallå Miljögiraff!

Hallå Miljögiraff!
Miljögiraff är utställare på Elmia Subontractor och vi ställde några korta frågor till Marcus Wendin, vd Miljögiraff. Företaget gör miljöbedömningar av produkter.

Berätta lite kort om ert företag och vad ni gör.
–  Våra kunder är normalt industriella kunder i Sverige - ett nätverk av aktörer som sitter ihop här på mässan. Många av de utställande bolagen använder idag våra miljötjänster. I grund och botten använder vi livscykelanalys som metod, den ligger till grund för många olika användningsområden. Vårt företag har funnit länge, i ca 20 år, och har varit med och format efterfrågan på marknaden. Det som gör oss unika är att vi kommer med ett ingenjörsperspektiv från industrin när vi gör våra mätningar, vilket är en väsentlig skillnad från våra konkurrenter.

Vilka är era kunders primära utmaningar (och hur ni har lösningen på detta)?
– Nästan alla kunder på mässan har svårt att göra miljöförbättring,ar på det de köper in. Vi har databaser och mjukvara som med generella data kan visa miljöpåverkan i olika processer. Första utmaningen är att mäta, sedan fortsätter utmaningen med vad man gör åt det. Med hjälp av vårt verktyg kan vi hjälpa våra kunder att gå långt ner i värdekedjan.

Vad är ert huvudsakliga syfte med att delta på Elmia Subcontractor i år?
– Mjukvaran som vi återförsäljer vill vi nå ut med till många fler, då vi ser att många har stor nytta av den. Vi har en ny webbapplikation som gör mjukvaran tillgänglig för många fler. Den nya versionen gör att man kan affärsanvända webbapplikationen, vilket är mycket enklare än tidigare mjukvara.

Vilken målgrupp hoppas ni nå och vilka mål har ni satt upp för mässan?
– Material- och processtillverkare är viktiga kunder för oss, men vi blir ofta överraskade när vi möter nya kunder och är därför öppna för olika målgrupper. En mindre aktör kan visa sig vara av stor vikt i värdekedjan. Ett exempel på detta är bolaget Polykemi som arbetar med återvunnen plast. Vi hjälpte dem först med en ganska enkel lösning för kunskapsöverföring – projektet växte och blev så bra att Polykemi kunde expandera både i Kina och USA.

Hur ser ni på möjligheterna att skapa nya affärsrelationer och stärka befintliga nätverk under mässan?
– Att mötas fysiskt är väldigt viktigt för oss. Många kunder har vi tidigare haft kontakt med digitalt och därefter blir det fysiska mötet av stor vikt. Det är när vi går runt på mässan och ser kundens produkter i verkligheten som vi har enklare att se behoven. Genom mötena på mässan får vi mer ödmjukhet och även förståelse för företagen och deras utmaningar.

Är det några specifika hållbarhetsinitiativ ni vill lyfta fram under mässan?
– Scoop 3-beräkningar, vilket innebär leverantörers miljöpåverkan. Detta är ett akut behov som alla utställare har här och nu.

Finns det specifika branschkollegor eller partners ni ser fram emot att träffa?
– Polykemi och Greengoat är två exempel. Med Greengoat har vi haft ett spännande samarbete för en stor kund – de har arbetat med processledningen och vi med med miljöberäkningarna.

Vad visar ni upp här på mässan?
– Vi visar vår Desktop-applikation som flyttat ut på nätet. Hela mjukvaran finns i fyra moduler:
1. Collect – där kunden samlar in data
2. Flow – där kunden kan modulera
3. Share – där kunden kan se resultat efter modulering
4. Explore – där kunden kan skapa nya versioner av produkten

Vår USP är att resultatet blir verifierbart för de krav som industrin har.

Vad kan besökaren förvänta sig vid ett besök hos er?
– Besökaren kan testa ett case i vår nya applikation. Exemplet i applikationen är en brandsläckare där olika material kan jämföras för att sedan kunna se miljöpåverkan.

Hur har den senaste teknologiska utvecklingen påverkat er bransch, och hur integrerar ni dessa teknologier i era produkter eller tjänster?
– Generellt har digitalisering och automatisering påverkat oss mycket. Vi ser att det är viktigt att kunderna tar hjälp av oss i ett tidigt skede i processen.

Vilka åtgärder tar ert företag för att minska er miljöpåverkan och främja hållbara affärsprinciper?
– Vi säger att ”Miljögiraff är i planetens tjänst”. Vi gillar inte att bara titta på det som krävs här och nu, utan vi hjälper kunder med deras visioner och vill ta dem mycket längre!