12 - 14 nov. 2024

Två helt nya affärer klara

Två helt nya affärer klara
3 snabba frågor med Johanna-Maria Johansson, inköpschef på AQ Plast kring nya affärer utifrån deltagandet på matchmakingen under Elmia Subcontractor Connect 2020.

1. Hur har dialogen med de leverantörer som du hade möten med under matchmakingen utvecklats?

Jag valde att träffa leverantörer där profilen kändes rätt, d.v.s. leverantörer som kan göra små serier till oss på ett effektivt sätt. Känslan kvarstod under flera av mötena och är nu helt bekräftad.

Just nu har jag löpande kontakt med två av de leverantörer jag fick kontakt med.  En av dem ska vi jobba vidare med längre fram i vår, det passar bättre in i våra planerade upphandlingar.

Den andra leverantören som jag fick kontakt med har jag haft ett par uppföljningsmöten med och de håller nu på att slutföra första offerten, på ett ganska stort område.

Jag hade ytterligare ett bra möte som är värt att nämna. Mötet var med en leverantör som vi har haft kontakt med sedan innan. Under matchmakingen fick vi en annan typ av dialog och möjligheten att utveckla en tidigare kontakt. Jag fick en större förståelse för deras verksamhet och därmed hittade vi flera saker att jobba vidare med tillsammans, de är nu en utvecklingsbar leverantör för oss helt enkelt. 

 

2. Hur troligt är det att dessa kontakter verkligen leder till affärer i framtiden?

Affärer kommer det absolut bli med någon av dessa, helt nya leverantörer, minst en men troligen båda två och detta tack vare vårt deltagande på matchmakingen.

Resultatet från mina 12 möten är alltså minst en ny leverantör, kanske fler!

Att ta in en ny leverantör är en ganska omfattande process hos oss därför börjar vi med dessa tre leverantörer i dagsläget. Men det finns absolut fler intressanta leverantörer bland dem jag hade möten med under eventet så jag utesluter inte alls att fler av dem blir aktuella att jobba vidare med framåt.

 

3. Hur underlättade matchmakingen ditt arbete med att hitta nya leverantörer och samarbeten?

Här blir det en lugnare miljö än när man möts på mässgolvet och att de leverantörer man verkligen vill ha ett möte med blir av. Mässkontakter på mässan är oftast många och ytliga. Här får man ett djup i mötet direkt och en intensivare kontakt.

Eftersom vi jobbar mycket med stora företag har vi en hel del leverantörer som vår kund har anvisat. Tack vare mötet på matchmakingen fick jag upp ögonen för en av dessa leverantörer där vi tidigare inte förstått möjligheten till utveckling.  Det hade jag troligen inte gjort utan detta möte.