12 - 14 nov. 2024

Matchmaking ger framgångsrika dialoger med rätt kundsegment

Matchmaking ger framgångsrika dialoger med rätt kundsegment
Digital Mechanics är erfarna deltagare på matchmakingen under Elmia Subcontractor, som leverantör. Två gånger på plats i Jönköping och senast i november 2020 digitalt på Elmia Subcontractor Connect. Anledningen till att de återkommer? Svaret är enkelt – det är möten som ger resultat.

Visioner och satsningar för er verksamhet framåt?

Vi fokuserar fortsatt på att arbeta oss allt djupare in i 3D print baserad serietillverkning hos våra kunder, där vi ser en stor och ökad efterfrågan.  Våra tjänster är högaktuella mot bakgrund av den komponent- och materialbrist som råder. Vi har material och kan hjälpa kunden att få ut sina komponenter mycket snabbt. Många av våra kunder har centrallager och tillverkning utomlands med ledtider på ibland månader, vi kan i vissa fall leverera seriedetaljer inom 24 tim från order till leverans. On demand- tjänsten vi erbjuder är också högaktuell i dessa tider då kunden kan undvika kapitalbindning i att bygga stora lager. Vi kan istället gå in och hålla liv i artiklar genom snabba omställningar och i kraft av vår egen konstruktionsavdelning ”re-generera” exempelvis reservdelar både till nya och äldre maskiner.

Med vår rådande maskinkapacitet parat med den starka utvecklingen som 3d-printing genomgått de senaste åren så kan vi nu möta många av de krav som kommer från tillverkningsindustrin. Vår förmåga såväl tekniskt som produktionsmässigt har ökat på kort tid.

Genom att delta på matchmakingen i november skapas stora möjligheter för oss att redovisa vår starka förmåga inom området och nå fram till de kundsegment som vi har siktet inställt på.

Vilket värde skapar ert deltagande på Subcontractor Connect matchmaking?

Här träffar vi mycket folk!  Ett jättebra sätt att fokusera på potentiella kunder, att hitta nya segment på kort tid och med det väldigt spännande möten. Vi kan på ett tydligt sätt både bjuda in till möte för att presentera oss för de som inte alls övervägt 3d-printning i dagsläget MEN även bli inbjudna. I dessa möten ges tid att samtala, stämma av och säkra upp affärsnyttan och möjligheterna. I slutänden handlar det om att finna rätt synergier helt enkelt!

-Mötena blir breda och snäva på samma gång, vilket ger en otroligt bra dynamik i konceptet, säger Andreas Södergren, Sales, Digital Mechanics.

Under Connect 2021 tror jag att vi kommer ges möjligheten att möta flera större aktörer som är ute och letar nya leverantörer. Vi upplevde det redan den gångna hösten 2020 och är övertygade att det blir än tydligare i år.

Uppföljning och resultat från era möten under Connect 2020?

Vi har flera vunna affärer som är i full produktion och vidareutveckling och som kommer utifrån vårt deltagande på Connect 2020, det är både engångsbeställningar och repetitiva beställningar. Det är både helt nya kunder och några som vi har återuppväckt och hittat tillbaka till. Vi har funnit riktigt bra lösningar på kundernas utmaningar utifrån dessa möten. Vi kunde snabbt lokalisera och ta del av kundens frågeställningar vid matchmakingen för att sedan direkt kunna agera och presentera vår förmåga, utan direkt konkurrens från andra aktörer, vilket känns jättebra! Framgången ligger i själva dialogerna samt att vi hittade bra kontakter hos varandra.

-Elmia Subcontractor som helhet i kombination med matchmaking är häftigt och så brett.  Här hittar vi nya vägar hela tiden, nya segment som bidrar till vår kundkrets och leverantörsida. Mässan är oslagbar, avslutar Andreas Södergren.

 

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/munstycke.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/elektroniklada1920x1080.png