12 - 14 nov. 2024

Människa + Teknik = sant

Människa + Teknik = sant
Elmia Subcontractors Tech Arena har de senaste åren gett mässbesökarna en unik möjlighet att uppleva hur ny teknologi kan tillämpas i verkliga scenarion. Att känna, fråga och prova på kan göra en del abstrakta lösningar och koncept mer begripliga och lättillgängliga. Möt projektledarna för arenan som, trots att teknologin står i fokus, lyfter vikten av det mänskliga mötet.

Tech Arena är en mötesplats på Elmia Subcontractor, utformad för att underlätta för industrin att applicera och införliva ny och smart teknik i sin verksamhet, oavsett nivå. Under 2024 projektleds och modereras innehållet på arenan av Helena Åhs och Magnus Mörstam, båda med ett stort intresse och kunnande inom teknologi och innovationer. Hör deras tankar om hur samverkan mellan människa och teknik endast fungerar – om man behåller det mänskliga perspektivet.  

Utveckling genom samverkan

Helena beskriver hur hon länge inspirerats av ny teknik, och då främst det värde som människor tillsammans med teknik kan skapa. Hon är övertygad om att utveckling sker genom samverkan, och ser därför plattformar som Elmia Subcontractor och Tech Arena som otroligt värdefulla för att främja utbyten av erfarenheter och skapa nya samarbeten. Helena berättar: 

– Den största styrkan med Tech Arena, skulle jag säga, är att här pratar vi inte bara om tekniken. Här är varje teknisk lösning som presenteras direkt kopplad till utställarna på plats – vilket ger möjlighet till dialog och fördjupad förståelse för besökaren direkt på plats.

Magnus instämmer i resonemanget, och utvecklar vidare:  

– Tech Arena är verkligen en fascinerande mötesplats! Här möts industrin och olika teknikleverantörer i en dynamisk miljö där nya tillämpningar visas upp, vilket jag upplever inspirerar och skapar möjligheter till nya värdefulla kontakter. Att det dessutom finns en scen med ett fullspäckat scenprogram alldeles intill, gör besökarnas upplevelse ännu mer fullödig.

Glöm inte bort det mänskliga

Både Magnus och Helena är noga med att betona att det inte enbart är tekniken som är i centrum på Tech Arena, namnet till trots. Magnus förklarar:

– För mig personligen är det tydligt och samtidigt fascinerade hur viktigt det är med det personliga mötet - trots den allt snabbare digitala utvecklingen runtomkring oss! Vi får inte glömma bort människan i den digitala transformation som pågår. Det är fortfarande avgörande med mänskliga relationer för affärer mellan företag. Vi ser Tech Arena som en mötesplats som ska ge de bästa förutsättningarna för industrin och teknikleverantörer att kunna interagera med varandra direkt. Det är inte bara en plats för besökarna, utan även en arena där utställare med kompletterande expertis kan knyta nya viktiga affärskontakter. 

Helena håller med, och menar att arenan snarare ska ses som en grogrund än en programpunkt på mässan. Hon berättar vidare:  

– Det personliga mötet är centralt på Tech Arena, här finns utrymme både för spontana möten och planerad samverkan mellan deltagare. Att kunna möta bolagen som ligger bakom varje case underlättar både kunskapsöverföringen och skapar också grund för nya affärsmöjligheter, samarbeten och partnerskap. Det gör att arenan blir en grogrund för både besökare och utställare, som främjar samarbete och innovation. Därför är mässor som Elmia Subcontractor så viktiga mötesplatser för att knyta nya kontakter och samarbeten. Det är trots allt människorna det kommer an på!  

Helena Åhs

Helena Åhs har en gedigen bakgrund inom mässbranschen, bland annat som kommunikations- och mässansvarig för Elmia Subcontractor. Under 2024 arbetar hon som frilansande konsult med att bland annat driva innehållet på Tech Arena framåt.  

Magnus Mörstam 

Magnus Mörstam var med och startade Tech arena 2017 och har sedan dess vidareutvecklat den ihop med mässan. Med en civilingenjörsexamen inom datorteknik som grund, kombinerat med ett stort intresse för företagande, människor och ledarskap fungerar han som en brobyggare mellan teknik och verksamhet inom industrisektorn.