12 - 14 nov. 2024

Innovativ metod gör 3D-printning i koppar möjligt

Innovativ metod gör 3D-printning i koppar möjligt
Tänk på additiv tillverkning och du tänker förmodligen på detaljer av plast. Men det behöver du inte längre göra. Nu kan du få 3D-printade produkter av 100 procent koppar – vilket skapar nya möjligheter inom marknader med extremt höga krav.

Redan 2013 började Protiq att använda en innovativ koppar/zink-legering vid additiv tillverkning. Nu har det tyska företag tagit det ett steg längre och printar i 100 procent ren koppar. Något som tar additiv tillverkning till en helt ny nivå och skapar möjligheter att exempelvis printa effektiva induktorer och värmeväxlare.

– Vi försöker alltid att möta marknadens behov och leva efter mottot ”När det inte går att göra, gör det. Om du inte gör det, finns det inte”. Att kunna printa i koppar öppnar helt nya användningsområden och marknader för additiv tillverkning, säger Stefan de Groot, teknisk chef och projektledare för additiv tillverkning på Protiq.

Varför är det så unikt att 3D-printa i koppar? Jo, fram till nu har det endast varit möjligt att använda legeringar med ett lågt kopparinnehåll vid additiv tillverkning. Något som har ställt till med problem. Ren koppar har nämligen en betydligt högre konduktivitet – både elektrisk och termisk – ­än de legeringar som traditionellt har använts vid additiva processer.

Med andra ord, en reducerad mängd koppar innebär lägre konduktivitet – vilket i sin tur begränsar användningsområdet.

– Vår innovation gör att additiv tillverkning nu mycket väl kan möta kraven från kunder inom elektronik, verktygsmaskiner, fordon och elektromagnetisk induktion, säger Stefan de Groot.

 

Möjligheten att använda andra material än bara polymerer ökar så klart potentialen för additiv tillverkning. Förutom koppar/zink-legering och ren koppar kan Protiq även 3D-printa med Zamak 5, en legering med zink som bas och något av ett standardmaterial vid zinkgjutning av stora kvantiteter.

– Protiq är den första leverantören i världen som har tagit fram en process för additiv tillverkning av materialet Zamak 5. Genom att 3D-printa med Zamak 5 går det att komma bort från långa produktionstider och höga kostnader vid zinkgjutning. Därmed kan prototyper och små serier produceras till jämförbart låga priser, säger Stefan de Groot.

 

De innovativa konstruktionerna i koppar från Protiq – bland 60 andra innovationer – finns att se på Subcontractor InnoDex under Elmia Subcontractor, 9–12 november. Missa heller inte när Stefan de Groot talar under rubriken "Zamak, Bras, Copper - High Tech Metals for industrial 3D printing” i årets digitala program på Elmia Subcontractor.

 

Subcontractor InnoDex är arenan för industrins alla produktutvecklare, konstruktörer och designer – en kunskaps- och inspirationsarena utöver det vanliga, med utställningar och föreläsningar om nya material, innovativa tekniker och kreativa processer.

Flera 3D-printade produkter av spännande material med nya användningsområden visas på Subcontractor InnoDex, exempelvis magneter för elektriska motorer, högtalare från Node-Audio och 3D-printade batterier. Bland många andra.

/contentassets/75ac2a61bed242158608fc8383d203f9/3d-printed-water-taps-from-zamak-5.jpg
/contentassets/75ac2a61bed242158608fc8383d203f9/bras-industrial-3d-printing.jpg
/contentassets/75ac2a61bed242158608fc8383d203f9/3d-printed-water-taps-from-zamak-5_nr2.jpg