12 - 14 nov. 2024

Idag presenterar Sinf – Svensk industriförening Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2020.

Idag presenterar Sinf – Svensk industriförening Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2020. Andelen som anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur har minskat från 55 procent till 37 procent från föregående kvartal. Samtidigt räknar 15% att behöva varsla personal under året och 58% har tappat omsättning jämfört med i fjol.
- Detta stärker bilden av att regeringen omgående behöver fatta beslut om förlängda stödinsatser, vilket är avgörande för många företag nu när andra vågen slagit till i Sverige, säger Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström.

sinf fb.jpg

Företagen visar på stora variationer. Om man jämför med föregående kvartal förväntas en tiondel av företagen minska personalstyrkan medan en femtedel kommer öka. Omsättningen i företagen för kvartal tre har minskat för 37 procent samtidigt som den har ökat för 41 procent av de svarande jämfört med föregående period. Inför kvartal fyra så tror 33 procent av företagen på minskning medan 38 procent av företagen tror på en ökning av orderingångsförändringen.

- Generellt kan sägas att Underleverantörsbarometern för kvartal 3 visar ett underleverantörsverige som går i rätt riktning. Omsättningen och även lönsamheten har vänt till mer positiva siffror under Q3 men ligger fortfarande under snittet tidigare år. Vi ser också stora variationer mellan företagen. Utvecklingen är positiv även om vi bör förvänta oss en ökning under Q3 eftersom siffrorna under Q2 låg på en exceptionellt låg nivå säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD för Sinf.

Coronapandemins effekter

46 procent av underleverantörerna har under året genomfört eller planerat för att korttidspermittera på grund av Coronapandemin. Under kvartal tre kvarstår fortfarande 49 procent av företagens permitteringar. 15 procent av företagen har varslat eller tror att de kommer behöva varsla under året. Av dessa har 71 procent verkställt uppsägningar på grund av arbetsbrist vilket även Sinfs jurister vittnat om under hösten. Jämfört med föregående år har Coronapandemin under kvartal tre påverkat företagens omsättning negativt för 58 procent av de svarande,23 procent uppger att omsättningen påverkats positivt jämfört med fjolåret. Förväntningarna på kvartal fyras omsättning är mer positiv. Även om förväntningarna här ligger under genomsnittet för normalnivåerna så förväntas orderingången vara något högre under kommande kvartal även om de senaste dagarnas händelser som det framtunga märket i löneförhandlingarna liksom den ökade nedstämningen i pandemin kommer utmana företagen.

- När det gäller automatiseringen ser vi positiva effekter. 35% av företagen uppger att deras produktion är automatiserad till 50% eller mer idag. Om 3 år räknar ytterligare 15% att ligga på eller över 50%. Detta är verkligen positivt. Det pågår nu och planeras för stödinsatser för att hjälpa företagen i det arbetet berättar Sanna Arnfjorden Wadström. Där är det viktigt att man framåt även får med sig så stor del av företagen som möjligt eftersom det är en nyckel till framtidens effektivitet och lönsamhet säger hon och fortsätter. De grupper i barometern som fortfarande har utmaningar får vi inte glömma. Även om det vänder för runt hälften av bolagen finns fortfarande en stor grupp som kämpar. Där är fortsatta stödåtgärder, rådgivning och förlängda stödpaket från regeringen viktiga framåt. Det är viktigt att vi är ödmjuka för variationerna hos olika företag och fiskar upp och stöttar dem som fortfarande har det svårt.

Barometern visar även att:

- 35% har drabbats av förseningar/inställda leveranser från utlandet.
- 17% har drabbats av förseningar/inställda leveranser inom Sverige.
- 14% har ställt in/skjutit upp planerade leveranser till utlandet.
- 20% har ställt in/skjutit upp planerade leveranser inom Sverige.
- 26% upplever att kunderna flyttar hem produktion. 83% av dessa anser att största anledningen är för att säkra leveranser.

- Vi ser också att det finns ett ökat intresse för att ta hem sin produktion till Sverige för 26% av företagen vilket kan jämföras med 17% för samma period i fjol. Huvudskälet till att man tar hem sin produktion är att säkra sina leveranser, avslutar Sanna.

I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 000 medlemsföretag. Under Elmia Subcontractor Connect 2020 kommer mer information från underleverantörsbarometern att presenteras i Sanna Arnfjorden Wadströms föredrag.

För mer information och för att få fler fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Sanna Arnfjorden Wadström, VD.  Svensk Industriförening Sinf, 0706-09 65 00
Elina Wikström, Kommunikatör,  Svensk Industriförening Sinf, 0708-56 99 56