12 - 14 nov. 2024

Fokus på samverkan för industrins överlevnad

Fokus på samverkan för industrins överlevnad
Automation, kompetens och – inte minst – samverkan. Framgångsfaktorer för svensk tillverkningsindustri och grundbulten i kvalitetsstämpeln Made in Sweden. På Elmia Subcontractor skapas nya förutsättningar för fortsatt hållbar produktion i Sverige.

Hur ska vi behålla produktionen i Sverige? På Elmia Subcontractor är denna fråga i fokus med fyra teman som utgångspunkt – Smart industri, Hållbarhet, Samverkan och Kompetens.

  För det lilla familjebolaget Hygap i Oskarström är det inte bara fyra teman, det är fyra konkreta områden som företaget jobbar med dagligen. Ny teknik och rätt personal är framgångsfaktorer, säger Hygaps vd Andreas Gustafsson, som faktiskt ser hur allt fler företag väljer att flytta hem sin produktion till Sverige.

  – Men då är det viktigt att produktionen står upp kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt gentemot andra länder och är det något land som klarar detta så är det Sverige, säger han.

  Under pandemin satsade Hygap stort på internutbildningar och den här hösten sjösätts en specialbyggd automationslösning som har tagits fram tillsammans med en underleverantör.

  – Det är den här typen av samverkan som gör att vi kan bli än mer effektiva mot andra länder. Trots att detta är en stor utmaning finns det en stor kreativitet, vi vet att vi ska göra det här, vi ser till att lösa delar av det och vi väljer att göra det vi kan, säger Andreas Gustafsson.

 

Även för AnVa Industries är den långsiktiga målsättningen att behålla produktionen i Sverige. När koncernen i början av 2021 förvärvade Hordagruppen var visserligen syftet att bredda koncernens befintliga erbjudande, men i längden även en investering för svensk tillverkningsindustri.

  – Vi vill fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv eftersom vi tror på svensk industri, vi vill ha vår huvudverksamhet i Sverige och en bas med passande kompletteringar i utlandet. Att stötta bolag som har sin bas i Sverige är viktigt för oss, säger Per Andersson, koncernchef på AnVa Industries.

  Det finns dessutom en stor vinning av att hålla produktionen lokalt. Det menar Jukka Kivelö, General Manager för Sales Unit Scandinavia på Ovako, som pekar på flera incidenter som har ställt till det för långväga transporter det senaste året.

  – Tittar vi på Norden ser vi att inköpen i allt högre grad blir mera lokala i stället för globala. Bristen på bland annat halvledare och stoppet i Suez-kanalen har gjort att stora företag är mycket mer tveksamma att handla från någon långt ifrån dem själva. Där kan Ovako bidra eftersom vi har alla våra bruk i Sverige och Finland, säger Jukka Kivelö.

 

Det är ur detta perspektiv – att både kunna behålla och flytta hem produktion – som Maker Square i Gnosjö grundades 2018. Syftet? Att tillsammans i regionen erbjuda svensk produktion till företag som i dag har den i någon annan del av världen.

  Maker Squares vd Mikael Heilmann ser den här typen av samverkan som avgörande för att svensk tillverkningsindustri ska kunna överleva i framtiden.

  – Av Sveriges 290 kommuner är kanske de tio största självförsörjande medan resten hänger och dallrar som äpplen, på väg att falla om en av de stora arbetsgivarna på orten försvinner. Om vi inte börjar diskutera och hantera de här frågeställningarna i dag kommer vi att sitta tajt till när det väl händer, säger han.

  För att öka intresset för industri, teknik och design i Sverige arrangerar Maker Square en workshop för designer, produktägare och tillverkare under Elmia Subcontractor. Syftet är att komma fram till nya idéer för att öka intresset för industri, teknik och design i Sverige – och i förlängningen säkra framtida produktion i landet.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/mikael_1920x1080.jpg