12 - 14 nov. 2024

Elmia Subcontractor 2022 byter datum

Taggar:
elmiasubcontractor
Elmia Subcontractor 2022 byter datum
Årets Elmia Subcontractor flyttas fram en vecka till den 15–17 november. Det innebär samtidigt att mässan från och med hösten 2022 arrangeras under tre dagar.

– En mässa är något levande, något som kontinuerligt måste utvärderas och utvecklas. I och med pandemin har vi sett en ökad acceleration i teknikutvecklingen och en större önskan om att effektivisera, säger Helena Åhs, mässansvarig för Elmia Subcontractor.

 

En del i utvecklingen är att mässan från och med i år arrangeras under tre dagar. Mässan flyttas även fram en vecka från de dagar som tidigare har utannonserats och nytt datum är alltså den 15–17 november 2022.

 

- Genom att Elmia Subcontractor nu genomförs under tre dagar med fler adderade digitala inslag hoppas vi kunna skapa en mer effektiv och dynamisk mötesplats. Vi är övertygade om att den fysiska mässan tillsammans med de digitala möjligheterna skapar precis rätt förutsättningar, säger Helena Åhs.

 

Välkommen till Elmia Subcontractor den 15–17 november 2022!

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/halloversikt_1920x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/samtalimonter_1920x1080.jpg