12 - 14 nov. 2024

Datadriven sustainability - en avgörande strategi för ett hållbart miljöarbete

Datadriven sustainability - en avgörande strategi för ett hållbart miljöarbete
Hur kan bättre data och delning av data hjälpa bolag att utveckla mer cirkulära produkter och leverantörskedjor? Nexer, en ledande aktör inom tech, strategi och kommunikation ställer i år ut på Elmia Subcontractor Tech Arena för att visa vilken nytta företag kan få av att arbeta datadrivet och hållbart med hållbarhet.

Nexer Data Management som är en del av Nexer Group är experter på PIM och MDM men har det senaste året även specialiserat sig på data-driven sustainability. Företaget har utvecklat lösningen Nexer Footprint Data Management för att stötta bolag i det långsiktiga arbetet att minska sitt miljöfotavtryck. Denna lösning möjliggör sammanställning, kvalitetssäkring och delning av produkters fotavtrycksdata på artikelnivå så man kan ta bättre beslut, möta nya krav och nå sina hållbarhetsmål.  
 – Att kunna samla, hantera, rapportera och dela hållbarhetsdata på artikelnivå för produkter är en utmaning för många företag i dag. Det blir snabbt en ofantlig mängd datapunkter som ligger i olika system eller i Excelfiler vilket leder till mycket manuellt arbete. Utan tillgång till konsoliderat, kvalitetssäkrat data ökar risken för felaktiga slutsatser i hållbarhetsanalyser, affärsbeslut och för green washing. Vill man som företag kunna analysera sitt data, stå för sina siffror, rapportera verklig påverkan eller jämföra olika leverantörer blir det problematiskt och inte hållbart att använda sig av schablondata, berättar Anna Enarsson, Marketing Director på Nexer Data Management.

En bransch och en datastrategi

Data-Driven Sustainability är namnet på en växande bransch men framförallt ett arbetssätt då de flesta företag idag arbetar datadrivet och har hållbarhet som en del av sina affärsmål. Begreppet innebär att man samlar in, analyserar och använder data för att mäta, förbättra och rapportera olika aspekter av hållbarhet. Lösningen Nexer erbjuder heter Footprint Data Management och bygger på att behandla hållbarhetsdata likt annat masterdata i företaget. Lösningen är skalbar och kan hantera stora mängder data i olika kategorier med alla relevanta attribut kopplande och den som behöver datat ska ha tillgång till den och det ska vara korrekt och uppdaterat. Målet är att skapa hållbara processer för dataflöden och bättre beslutsunderlag för en mer hållbar affär.
– Vi designar en flexibel datamodell som är unik och anpassad efter företagets specifika behov och stöttar kunden i kvantifiering av datat i just deras scope. Vår lösning är byggd på en världsledande MDM plattform för en integrerad, skalbar SaaS lösning och har inbyggt stöd för flera olika outputs som EPD och DPP, vilket gör det möjligt för företagen att komma i gång och arbeta datadrivet mot sina hållbarhetsmål. Att hantera hållbarhetsdata med masterdata disciplin säkerhetsställer alltså kvalité och tillgång på data och underlättar delning. Det ökar också företagets anpassningsförmåga till förändrade krav och man blir en mer attraktiv leverantör samt mer intressant för investerare, berättar Anna.

Att arbeta hållbart med hållbarhet

Efterfrågan på företag med miljömässigt ansvar och mer hållbara affärsmodeller ökar ständigt. Hållbarhetsfrågor har blivit en prioritet för de allra flesta företag, och för att nå sina hållbarhetsmål är det avgörande att inkludera hållbarhetsdata i företagets datastrategi. 
– Att arbeta datadrivet ger en fantastisk möjlighet att ta kontrollen och arbeta hållbart med hållbarhet, förklarar Anna. 

I år ställer Nexer ut på Elmia Subcontractor och Tech Arena, vilket de ser som ett perfekt tillfälle att lyfta möjligheterna kring Data Driven Sustainability och presentera den lösning de utvecklat men också för att diskutera lösningar på andra data utmaningar årets besökare har. 
- För oss är det självklart att vara med på Tech Arena då vi är data managementexperter som erbjuder en lösning för att hjälpa företag att snabbare nå sina hållbarhetsmål och inte hållbarhetsexperter. Som tech-företag ser vi även utvecklingen inom AI som ett möjligt medel för en bättre värld och även där är det viktigt att förstå datats roll och hur avgörande tillgång och kvalitet på data är för att kunna utnyttja den potential AI har. Mässan ger oss på Nexer möjlighet att träffa befintliga kunder, partners och andra solution providers men framför allt knyta nya kontakter att samarbeta med i framtiden. I vår monter på Tech Arena kommer man kunna prata data med några av våra duktiga data strateger och lösningsarkitekter och vi har även med oss vår plattformspartner Stibo Systems, avslutar Anna.

Anna Enarsson kommer också vara med och moderera ett samtal på scen som handlar just om datadrivet hållbarhetsarbete under mässans sista dag, tillsammans med bland andra Bufab och VBG. 

På Elmia Subcontractor Tech Arena presenteras inspirerande exempel på innovativa och framgångsrika projekt från företag som arbetar aktivt med att öka digitaliseringen inom industrin. På arenan finns också en scen där föreläsningar och presentationer fokuserar på olika aspekter av den digitala tekniken.