12 - 14 nov. 2024

Dags att sluta cirkeln och bli förpackningssmart

Dags att sluta cirkeln och bli förpackningssmart
För att driva på utvecklingen av cirkulära förpackningar har DS Smith tagit fram ett verktyg för att utvärdera förpackningar och göra dem så miljösmarta som möjligt.

– Vi hjälper våra kunder att uppfylla sina miljökrav och nå sina hållbarhetsmål med hjälp av det här verktyget, förklarar Barbro Berggren, DS Smith.

Verktyget, Circular Design Metrics, presenteras i montern på Elmia Subcontractor, och metoden kan egentligen sammanfattas i det budskap som printats på tröjan som Barbro och hennes kollegor bär:

– Cirkulär design är det enda raka. Jag tycker att det är så bra. Allt handlar i slutändan om hur förpackningen är designad, säger Barbro.

 

Cirkulära designprinciper

Genom att mäta förpackningens grad av bland annat förnybar råvara, dess CO2-avtryck och i vilken utsträckning förpackningen är designad för återanvändning ges tydliga svar på hur hållbar din förpackning faktiskt är. De cirkulära designprinciper som DS Smith utgår ifrån handlar bland annat om att optimera material och struktur, att se till att förpackningslösningen sparar råvara, ger mindre utsläpp och fungerar friktionsfritt genom hela distributionskedjan – och att optimera förpackningen för att skicka så lite luft som möjligt på vägarna.

 

”Vi är självklart hållbara”

– Sverige ligger väldigt långt fram när det gäller att tänka cirkulärt, och vi på DS Smith har en bra utgångspunkt eftersom vi jobbar med wellpapp som är fullt ut återvinningsbart. Vi är så självklart hållbara, säger Barbro Berggren.

DS Smith Packaging Sweden AB, med huvudkontor i Värnamo, har 600 medarbetare, omsätter 1,9 miljarder SEK och levererar 220 miljoner kvm wellpapp per år – eller om du så vill, 40 000 fotbollsplaner. DS Smith Group har totalt 30 000 medarbetare i 34 länder och hanterar bara i Europa 6 miljoner ton material för återvinning varje år. Av all wellpapp återvinns, enligt DS Smiths uppgifter, 95 procent.

 

Hundra procent återvinningsbart

Ett av fyra teman för Elmia Subcontractor 2021 är just hållbarhet.

– Vi har satt tuffa hållbarhetsmål inom koncernen som bland annat innebär att alla våra förpackningslösningar ska vara hundra procent återvinningsbara 2023, berättar Barbro.

DS Smiths hållbarhetsstrategi For Now. And for Next. är ett led i att hjälpa kunder att möta kraven på praktisk funktion, marknadskommunikation och cirkulär ekonomi med sikte på kommande generationer.

– Och vi är glada över att vara tillbaka här på Elmia Subcontractor som är en jättebra plats för oss att möta våra kunder, säger Barbro Berggren.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/21130-entrebiljett_1920x1080px_sv.jpg