12 - 14 nov. 2024

Årets Elmia Subcontractor vände utmaningar till hållbara möjligheter

Årets Elmia Subcontractor vände utmaningar till hållbara möjligheter
Hållbarhet, energieffektivisering och ökad konkurrenskraft genom samverkan. Elmia Subcontractor lyfte industrins allra viktigaste utmaningar i en tid när världen runtomkring oss skakar. Allt för att vi tillsammans ska kunna hitta de rätta lösningarna för framtiden och stärka konkurrenskraften för svensk tillverkningsindustri.

Framtidens industri formas på Elmia Subcontractor. Här diskuterades de stora frågorna och de absolut hetaste ämnena för tillverkningsindustrin. Stort fokus låg på mässans fyra teman Smart industri, Hållbarhet, Kompetens och Samverkan som genomsyrade allt från årets utställare till det fullspäckade dagsprogrammet på alla scener och inspirationsarenor.

   – Årets Elmia Subcontractor visade tydligt att det både finns en stark framtidstro inom svensk tillverkningsindustri och en vilja att vända dagens utmaningar till morgondagens möjligheter. Oavsett utmaningar är det på Elmia Subcontractor som förutsättningarna för en fortsatt stark tillverkningsindustri i Sveriges skapas. Genom inspiration, genom ny kunskap och – framför allt – genom nya affärer, säger Helena Åhs, mässansvarig för Elmia Subcontractor.

Viktigt att mötas i osäkra tider

Det osäkra omvärldsläget med utmaningar kring hållbarhet, energipriser, leveransproblem och en vikande konjunktur fick också stort utrymme i den senaste Underleverantörsbarometern som arbetsgivarorganisationen Sinf – Svensk Industriförening presenterade på Elmia Subcontractor.

  – Det är ett oroligt världsläge men industrin hanterar det bra, trots att de utsätts för en rad utmaningar fortsätter omsättningen att vara relativt hög. De företag som har en ekonomisk buffert kan använda konjunkturnedgången till att transformera och utveckla sin verksamhet för att vara väl rustad inför konjunkturuppgången. Därför är det så viktigt att träffas på Elmia Subcontractor för att i samverkan hitta lösningar för framtiden, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf.

Framtidstro präglade Elmia Subcontractor

Trots kris efter kris har leverantörerna i Sverige lyckats hålla sina orderböcker fulla och Underleverantörsbarometern bekräftar också stämningen på mässan – ett målmedvetet sikte inställt på framtiden. Det var tydligt att såväl utställare som besökare var på Elmia Subcontractor för att hitta lösningarna genom nya affärer.

  – Alla dessa företag som är här inne är motorerna i svensk tillverkningsindustri och mässan visar att temperaturen i Sverige är het – trots allt, säger Tomas Berg, CEO på Schunk Intec i Sverige, Norge och Finland som bland annat besökte Subcontractor Tech Arena och företaget Empir Industry.

  Även Mikael Vetterskog, vd på Fårbo Mekaniska, såg en framtidstro inom svensk tillverkningsindustri under sitt besök på Elmia Subcontractor.

– Det som förvånat mig, men på ett positivt sätt, är avsaknaden av oro för framtiden. Jag har upplevt en väldig förväntan, säger han.

Sustainability Arena satte hållbarhet i fokus

Hållbarhet genomsyrade i år Elmia Subcontractor mer än någonsin tidigare. Något som inte minst var tydligt i den nya och välbesökta satsningen Sustainability Arena. En arena där nya möjligheter öppnade upp sig för alla som ville ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete – och inte minst hitta nya gröna affärer. Ett genomgående tema på arenan var att agera, här och nu, för att kunna påbörja sin hållbarhetsresa.

  – Arenan har innehållit en fantastisk bredd av expertis, och tillsammans har vi kunnat erbjuda skräddarsydda lösningar. Ingen sitter på alla svaren, men tillsammans kan vi göra skillnad, säger Max Sundvall, affärsrådgivare för hållbara affärer på Almi i Jönköping.

Sustainability Walks blev till business talks

Inspirationen, guidningen och den konkreta hjälpen fanns att få från alla de organisationer som ställde ut på Sustainability Arena och som presenterade sina erbjudande i det dagliga scenprogrammet. Varje dag arrangerades även vandringarna Sustainability Walks där deltagarna fick träffa utställare som redan i dag har kommit en bra bit på sin hållbarhetsresa.

  – Den guidade turen gjorde att man fick en bättre insyn i olika branscher, och fick ta del av andras utmaningar och lösningar inom hållbarhet. Jag fick själv upp ögonen lite extra för ett av företagen på vandringen och vi bokade in ett möte direkt till dagen därpå. Det resulterade i att vi nu planerar för ett samarbete i framtiden, säger Philip Gredfors, operativ inköpare på BE Group.

Produktutveckling i världsklass på Subcontractor InnoDex

Det var inte bara på Sustainability Arena som hållbarhet stod i fokus utan det gick som en ”grön tråd” genom alla delar av Elmia Subcontractor. Energieffektivitet och elektrifierad mobilitet fick till exempel ett stort fokus på Subcontractor Tech Arena och på inspirationsarenan Subcontractor InnoDex stod bland annat hållbara och cirkulära material i fokus – inte minst under de dagliga materialvandringarna Material Walks.

  – Det här var det bästa på hela mässan. Här fick jag input kring material och tekniker som kommer att komma i framtiden och jag fick se – och framför allt klämma och känna – på produkterna. Det var även kul att få en guidning bland materialen. Vi fick i gång en bra dialog både i gruppen och med utställarna, vilket gjorde att jag kunde lära mig ännu mer om vad de hade att erbjuda, säger Agne Svedberg, designingenjör, Dalelven Produktutveckling.

Fler röster från mässan:

  – Vi behöver nå alla leverantörer i hela ledet, och då finns det ingen bättre plats att göra det på än Elmia Subcontractor. Här kan vi som OEM sätta standarden och vara med och skapa hopp om att hållbarhetsresan faktiskt kan genomföras, och hopp är det viktigaste vi har, säger Jessica Elfsberg, Expert Engineer, Scania.

– Det har varit ett otroligt tryck under årets mässa. Vi har haft kö till montern och fått många bra leads. Nu kunde vi äntligen visa upp våra nya produkter för nya kunder, och det har burit väldigt god frukt. Det har även blivit långa samtal med gamla bekanta ansikten som man äntligen har fått möjlighet att se igen, säger Magnus Burenby, teknisk säljare, OEM Automatic.

  – Det är jättekul att få vara med på Subcontractor InnoDex och här finns fantastiskt fina innovationer. Jag har även varit runt och pratat med flera utställande företag och det är roligt att det finns ett så stort intresse för hållbarhet. Det pratas mycket om nya hållbara material och biobaserade polymerer och här hoppas jag att vi på Empa kan inspirera och hjälpa till med att accelerera utvecklingen, säger Gustav Nyström, avdelningschef för forskningslabbet Cellulose & Wood Materials på Empa ­– Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.

 

Elmia Subcontractor 2022 i siffror:

Antal utställande bolag: 820 st
Antal besök: 10 663 st
Antal utställande länder: 23 st

Bilder från Elmia Subcontractor 2022