12 - 14 nov. 2024

Hallå där Andrénverken!

Hallå där Andrénverken!
Andrénverken är utställare på Elmia Subcontractor och marknads- och försäljningschef Andreas Söderlund och sälljare Anders Åkvist har svarat på några snabba frågor.

Berätta lite kort om ert företag och vad ni gör
- Andréverken är en 100-årig plåtbearbetare som arbetar med både verktygsbunden och verktygsobunden produktion, berättar Andreas. Vi bygger verktyg och fixturer och arbetar även med svetsar och ombesörjer ytbehandling externt. Kort och gott är vi en systemleverantör som levererar en färdig produkt - gärna högt upp i strukturerna - och är en komplett leverantör.

Vilka är era kunders primära utmaningar (och hur ni har lösningen på detta)?
- Vi ser oss som en problemlösare för våra kunder. Efter tre månaders behov har vi ett leveransavtal för många av våra kunder, vilket innebär att vi levererar mot prognoser. Vi  producerar och lagerhåller alltså produkter som vi ännu inte fått en order på. 

Vad är ert huvudsakliga syfte med att delta på Elmia Subcontractor i år?
- Vi är här för att marknadsföra oss och visa att vi finns på marknaden. Här träffar vi också många av våra kunder, både befintliga och nya. I år är vi väldigt nöjda med Elmia Subcontractor, då vi har fått många förfrågningar från nya kunder!

Vilken målgrupp hoppas ni nå och vilka mål har ni satt upp för mässan?
 - Målgruppen är den större svenska verkstadsindustrin. Målet är att marknadsföra vad vi kan erbjuda.

Hur ser ni på möjligheterna att skapa nya affärsrelationer och stärka befintliga nätverk under mässan?
- Stora möjligheter och det är hela syftet till varför vi är här.

Finns det specifika branschkollegor eller partners ni ser fram emot att träffa?
- Vi är här för att träffa våra kollegor i branschen och för att utbyta tankar och idéer med dessa.

Vad visar ni upp här på mässan?
- Vi visar inte produkter utan vill förmedla en känsla och skapa ett ”know-how” om hur vi kan tillverka kundens produkt. Dessutom firar vi hundra år och i  montern visar vi filmer från vår produktion. 

Hur har den senaste teknologiska utvecklingen påverkat er bransch, och hur integrerar ni dessa teknologier i era produkter eller tjänster?
- Det har hänt mycket inom både lasertekniken och svets. Vi investerar kontinuerligt i lösningar för att möta kundernas behov.

Vilka åtgärder tar ert företag för att minska er miljöpåverkan och främja hållbara affärsprinciper?
- Vi fokuserar på att minska energianvändning och är noga med att granska att våra underleverantörer har en sund miljösyn.

Är det några specifika hållbarhetsinitiativ ni vill lyfta fram under mässan?
- Vi återvinner allt material som vi inte använder. Exempelvis skickas allt spill från produktionen till återvinning, vilket är bra både för miljön och ekonomin. Vi tänker även på frakter och leveranssäkerhet.