12 - 14 nov. 2024

3 snabba med utställaren Nominit

3 snabba med utställaren Nominit
Ulf Sjölin, VD svarar på 3 snabba frågor kring hållbarhet som en självklarhet och flexibilitet som en nyckelfaktor.

Underleverantören av kallformade och därtill närliggande svarvade och maskinbearbetade komponenter, med egen produktion och verktygstillverkning. Med ”Let's Join” vill de bjuda in sina kunder till ett nära samarbete och därmed bidra till kundens utveckling med teknik, kunskap och erfarenhet.

1. Hur ser era visioner, satsningar och utmaningar ut för er verksamhet 2021 och för svensk tillverkningsindustri i stort?

Vi beslutade oss redan vid pandemins början att fortsätta att ha blicken framåt och att arbeta enligt den plan vi lagt. Detta gjorde att vi beslutade om tillbyggnad av våra produktionslokaler och vidare investeringar. Vi konstaterar med tillfredsställelse att detta var ett bra beslut, då vi nu möter en kraftig efterfrågan där materialbrist utgör det största problemet.

Vi, liksom många andra verksamheter, ser flexibilitet som en nyckelfaktor för att lyckas och nu testas verkligen den förmågan. I såväl närtid som strategiskt är kompetensförsörjningen den fråga som överskuggar det mesta.

Visionärt ser vi goda förutsättningar för svensk industri, men det förutsätter att vi som företag tar rätt beslut samt att vi också får rätt förutsättningar för att driva våra verksamheter framåt.

2. Hur ser er hållbarhetsstrategi ut i stort? Vad innehåller den mer än er solcellsanläggning?

Hållbarhet är för oss ett vitt begrepp som självfallet innefattar yttre miljö, väl representerat av våra investeringar i solcellsanläggningar och laddstationer för elbilar samt projekt gällande trädplantering.

Men vi inbegriper också människan, medarbetaren, i detta. Vi vill att vi ska ha en arbetsmiljö och ett arbetssätt som gör att vi trivs och att vi utvecklas tillsammans. För att ta detta vidare arbetar vi med ett omfattande projekt där vi tillsammans utvecklar vår verksamhet.

 Läs mer om Nominits hållbarhetsstrategi här.

Hur ser det mer långsiktiga arbetet och era framtida satsningar ut på detta område?

Vi har ett ansvar för det samhälle vi verkar i och hållbarhet beaktas vid alla strategiska beslut. Att vårt erbjudande utgår från hållbarhet är strategiskt en överlevnadsfråga. Det är också en stor möjlighet då företag som hanterar detta på ett bra sätt har goda förutsättningar till att vara fortsatt framgångsrika i en allt mer konkurrensutsatt värld.

3. Vad betyder Elmia Subcontractor 2021 för er, vad har ni för förväntningar på årets mässa utifrån pandemiåret?

Nu är det extra viktigt för oss att få träffa kunderna, att ”ses igen”, genom det personliga mötet. På Elmia Subcontractor sker det riktiga och fria mötet, vilket ger så mycket mer. Vi ser ett stort värde i de samtal vi får med nyfikna personer som kommer förbi montern, vissa kunder träffar man bara här.

I november tänker vi ta tillvara möjligheten att presentera vårt nya erbjudande, att vi nu är en mer komplett och bredare leverantör av fästelement än vi var förra gången vi ställde ut. Vi ser också fram emot att få påvisa allt vi har gjort gällande hållbarhet men också det vi tänker göra framöver inom detta viktiga område.

 

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/nomint_konceptbilder_2021_skruvar_ljus_ny.jpg