12 - 14 nov. 2024

3 snabba med Swede-Wheel

3 snabba med Swede-Wheel
Skandinaviens ledande hjultillverkare med missionen att göra livet enklare genom att sätta fart på saker och ting. Den tyngsta sak blir lätt att hantera när du sätter hjul under den. Andreas Stillman svarar på 3 snabba frågor kring vikten av kompetensutveckling och deras satsningar.
  1. Hur ser era visioner och tankar ut för er verksamhet 2021? 

Under pandemin har vi valt att göra investeringar och olika satsningar. Investeringar som direkt gav fördelar men också investeringar som kommer att ge utdelning på sikt. Men vi hoppas såklart att vi har nytta av de arbete vi har gjort under 2020 in i 2021. Trots det fortsatt utmanade läget i världen så finns det inget som tyder på att vi ska slå av på takten med investeringar framåt heller och vi har flera otroligt spännande projekt på gång.

För att driva vår digitala position framåt jobbar vi även med starka lokala partners inom utveckling av vår webb samt andra digitala verktyg för att möta framtida generations behov och krav i köpresan. 

  1. En av era ovan nämnda satsningar är på personalen, hur jobbar ni med kompetensutveckling av er personal nu och hur ser era satsningar ut på detta område framöver? Vilken effekt har eller tror ni dessa insatser kommer att ge?

Vi har jobbat med kompetensutveckling på flera olika nivåer och det gör vi löpande oavsett pandemi eller inte. Det som har påverkats är framför allt i VAD vi har valt att fokusera på i vår kompetensutveckling. Vi har fokuserat mer på att utbilda personalen i olika digitala verktyg såsom teams, digital presentationsteknik, LinkedIn- att utveckla sitt digitala nätverk och telefonförsäljning.

Den direkta effekten av detta är såklart att vi kan fortsätta serva våra kunder på ett bra sätt trots restriktionerna, de mer långsiktiga effekterna är att vi förflyttar kompetensen till ett beteende som vi tror kommer vara bestående. Vi tror fortsatt på det fysiska mötet som en viktig del i köpresan för våra nya och befintliga kunder, men andra plattformar, främst de digitala, kommer att få en större roll i utvärderingsfasen.

truck_personal.jpg

  1. Behoven av vilken kompetens som behövs förändras hela tiden, det livslånga lärandet och hur påverkas vi av det teknikskifte vi står inför?

Som jag nämner ovan så sker ett skifte i hur vi och våra kunder använder olika digitala verktyg i köpresan. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa en kultur i grunden som gynnar lärande och utveckling något som har fått extra fart nu när situationen 2020 varit som det varit. Alltså mer tid framför datorn och mindre tid för vårt säljteam att vara ute på ”vägarna”. Mer effektiv tid skapar rum för mer tid till kompetensutveckling. Vi jobbar ju såklart inte bara med att utveckla kompentensen inom nya trender utan även ett stort fokus på teknisk och produktfokuserad kompetensutveckling också.

Hur når vi den yngre generationen och påverkar dem att välja en framtid inom våra industriyrken?

Här behöver hela branschen, tillverkningsindustrin, rycka upp sig och hjälpas åt. Vi hoppas att vi kan vara med och dra vårt strå till stacken vad det gäller att utveckla bilden av vad svensk tillverkningsindustri är dvs högteknologisk, automatiserad produktion med produktutveckling som är konkurrenskraftig på en internationell marknad. Kan vi förflytta den allmänna uppfattningen, som vi tyvärr tror är lite förlegad fortfarande, och därmed öka attraktionskraften i vad vi har att erbjuda som arbetsgivare så har vi kommit långt.  

Läs en längre intervju med Andreas Stillman här.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/industrihjul.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/automation---montering-byglar.jpg