Seminariedokumentation

Har hittar du presentationerna från de seminarier och de talare som har valt att dela med sig av sitt material i efterhand.

29 mars

Gungor och karuseller – VA-branschen går balansgång mellan miljönytta och miljöpåverkan

Anders Grönvall, Miljödepartementet.pdf

Karin van der Salm, Gryaab.pdf

Pär Dalhielm, Svenskt Vatten.pdf

 

En trygg dricksvattenförsörjning i kris och krig

Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten.pdf

Karin Wertsberg, Livsmedelsverket.pdf

Claes-Göran Johansson, Länsstyrelsen i Jönkopings län.pdf

 

Vems ansvar är dagvattnet? Går utvecklingen åt fel håll?

Hans Hammarlund, Tyréns och Marta Juhlén, Norconsult.pdf

Christina Gard, VA Strategi.pdf

Sofia-Åkerman, Nacka kommun.pdf

Irina Persson, Uppsala Vatten.pdf

Henrik Alm, Sweco.pdf

 

30 mars

Hur byggs nya avloppsverk? – från idé till färdig anläggning

Samtliga talare.pdf

 

Vattenbesparande åtgärder – viktiga investeringar nu för framtiden

Helfrid Shulte-Herbruggen, Ecoloop.pdf

Caroline Holm, WRS.pdf

Eva Baggström, Värmdö kommun.pdf

Jenny Holmgren, Kalmar Vatten.pdf

 

Schaktfritt – från upptäckt läckage till färdig installation

Samtliga talare, SSTT.pdf

 

Digitalisering av VA-sektorn – möjligheter, utmaningar och vägen framåt

Magnus Arnell, RISE.pdf

Maya Mitell, RISE.pdf

Leif Nixon, Sectra.pdf

Hans-Peter Erlingsson, Lex Legem Advisory & Consulting.pdf

 

31 mars

Framtidens slamhantering

Aleksandra Lazic, Roslagsvatten.pdf

Cecilia Bertholds, Käppalaförbundet.pdf

David Gustavsson, Sweden Water Research.pdf

Anders Finnson, Svenskt Vatten.pdf

 

Framtida krav på läkemedelsrening, ett hot eller ett löfte?

Klara Westling, Svenskt Vatten.pdf

Michael Cimbritz, LTH och Berndt Björlenius, B2 Processteknik.pdf

Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen Skåne.pdf

Sofia Bramstedt, Käppalaförbundet.pdf