Yara gör luften ren

Yara gör luften ren
Yara arbetar med olika lösningar för hållbarhet med jordens tillgångar och har nära 15 000 anställda och försäljning i runt 160 länder. Yara har deltagit flera år på VA-mässan och bland annat visat helhetslösningar för luftrening från olika sorters avlopp och avfall.

Hallå där, Sara Ekström, marknadschef på Yara, Odor & H2S Solutions, Sweden and Denmark, vad kommer ni att visa på VA-mässan?

– Vi anser att alla har rätt till ren luft, och på VA-mässan visar vi våra helhetslösningar och produkter för luftrening från avlopp, avfall, industrier – ja från allt som luktar illa! Vi har lösningar för luktproblem från den allra minsta pumpstationen till hela avloppssystem eller stora reningsverk/avfallsanläggningar med luftflöden på tiotusentals liter/sekund.

– Sedan VA-mässan 2016 har vårt budskap som fullserviceleverantör mot illaluktande anläggningar börjat ta fäste på marknaden. Våra kunder upplever nu värdet av att vi erbjuder allt från projekteringsstöd till kompletta lösningar, oavsett om vi arbetar med förebyggande åtgärder eller åtgärder som reducerar lukten vid kundens anläggning. Sist men inte minst så är det fler och fler kunder som väljer att anlita oss för underhållsarbete av våra utrustningar runt om i landet. Det finns många fysiska risker i branschen och med tanke på detta har vi sedan 2016 lyft arbetet med att säkra upp arbetsmiljön som vi verkar i, både för våra kunder och för vår egen personal.

– Sammantaget kan sägas att för oss är det viktigt att du som driftledare, VA-chef eller operatör ska kunna fokusera på din kärnverksamhet, så tar vi hand om luktproblemen åt dig.  

YARA_1920x1080.jpg

Bildtext: Yara levererar luftreningsutrustningar i alla storlekar; från den allra minsta enheten på 40 l/sekund till enheter på upp till över 220 000 m3/h. Just denna anläggning renar 60 000 m3 luft/h.

Vad betyder det för er som företag att vara med på VA-mässan?

 – Det betyder mycket, av flera anledningar. Att synas och visa upp vårt fullservicekoncept på en för branschen stor scen är självklart ett viktigt inslag, men minst lika viktigt är det att träffa både nya samt potentiella kunder och samarbetspartners under dessa lite mer avslappnade förhållanden. Ett nyttigt moment är också att enkelt och överskådligt kunna få överblick över marknadstrender i branschen.

Vad har ni för erfarenheter från tidigare deltagande på mässan?

 – Vi har fått mycket bra gensvar från marknaden med vår närvaro på mässan. 2016 var första gången som vi deltog med våra då nya kollegor från Evodor, och kunde då visa upp vårt heltäckande fullservicekoncept Odor & H2S Solutions. Att vid dessa tillfällen kunna förmedla till besökarna, att ”vi kan lösa era luktproblem, oberoende på vad de består av eller var de kommer ifrån”, det är otroligt givande!

FOTO: Yara AB