14 - 17 maj 2024

AFRY erbjuder ackrediterade tjänster inom svetsarprövning

AFRY erbjuder ackrediterade tjänster inom svetsarprövning
Vi kan stolt berätta att AFRYs nya verksamhet Qualification Center nu erbjuder ackrediterade tjänster inom svetsarprövning enligt EN ISO 9606-1 Smältsvetsning av stål samt TDOK 0587:2014 Svetsning av räler och rälskomponenter. Det innebär att man kan förse kunder inom svetsande verksamhet med svetsarprövningar.

I samband med detta lanseras även vår paketerade digitala tjänst, WeldWard, som gör vardagen enklare för den som är svetsansvarig. I detta arbetar nu Qualification Center med att utöka ackrediteringen ytterligare och hoppas bli klara innan sommaren med bland annat SS-EN 14732 - Svetspersonal – Operatörer för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material. SS-EN ISO 13585 - Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning.

Vi kan också glädjande berätta att Test Center nu utökat tidigare ackreditering till att innefatta OFP och flera typer av materialprovning som t ex bock-, hårdhets-, macroprovning samt brytprov av räl. Verksamheten blev ackrediterad sommaren 2021 för fyra olika testmetoder, utmattningsprovning av komponenter och tre olika miljötålighetsstandarder. Under 2022 jobbar vi även på att kunna utöka ackrediteringen med slag och dragprovning. Test & Qualification Center, TQC, är också det nya samlade namnet för hela affärsverksamheten där Test Center är den traditionella enheten och Qualification Center den nya.

”I och med den nya enheten Qualification Center såg vi ett behov av att byta namn på affärsenheten för att inte skapa förvirring. På grund av ackrediteringen behöver vi också tydliggöra och särskilja TC;s och QC;s erbjudanden och samtidigt berätta hur de kompletterar varandra, säger Magnus Skärhem, chef för TQC.”

För att särskilja verksamheterna utför Test Center framförallt provningar, medan Qualification Center beställer dem och utvärderar resultaten. Inom materialprovning överlappar verksamheterna varandra vilket ger synergier.

Magnus Skärhem

magnus.skarhem@afry.com