14 - 17 maj 2024
För utställare

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen
24-05-10 - 24-05-12 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
24-05-13 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

 

Montrarna måste vara klara senast 13 maj kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Inkommande godstransporter kör via vaktkuren, se karta här.

Utflyttning

Datum / Tid Vid frågor kontakta Informationen
24-05-17 / 16.00-22.00 Servicebemanning 16.00-20.00
24-05-18 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
24-05-19 / 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

 

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)