Linde Gas lanserar ARCLINE konceptet på ELMIA Svets och Fogningsteknik

Linde Gas lanserar ARCLINE konceptet på ELMIA Svets och Fogningsteknik
ARCLINE är samlingsnamnet för Lindes nyutvecklade patenterade produkter, utvecklade för att förbättra och effektivisera svetsningen. De tre första produkterna kommer att presenteras på mässan.

ARCLINE PAW (Plasma Arc Welding) är en plasmasvetspistol för mekaniserad svetsning. Den robusta konstruktionen gör svetspistolen mycket tåligare än konventionella plasmasvetspistoler med ökad livslängd som resultat. Unika lösningar i konstruktionen gör att endast tre stycken slitdelar behövs, två elektroder en för ”key hole” svetsning och en för fyllnadssträngar. Dessutom används endast en dysa för all plåttjocklekar.

”De kunder som provat är imponerade av livslängden på slitdelarna och svetspistolen. Dessutom är kunderna entusiastiska över enkelheten jämfört med konventionell plasmasvetsning”, berättar Per Bengtsson, senior application specialist på Linde.

ARCLINE MT (Modular Trail): Efter att ha fått flera förfrågningar från kunder samt testat olika kommersiellt tillgängliga släpskor bestämde sig LINDE för att utveckla en flexibel släpsko med avsevärt förbättrat gasskydd. Detta gjordes i samarbete med universitetet i Dresden. Resultatet blev en släpsko som är uppbyggd av moduler och kan anpassas från raka plåtar till rör med en diameter på max två meter. ARCLINE MT får ett snabbare och avsevärt mycket bättre gasskydd än alla de andra kommersiella släpskor som testades.

ARCLINE PP (Plus Pole): Denna TIG-svetspistol är utvecklad för mekaniserad TIG-svetsning av aluminium. Skillnaden mot konventionell TIG-svetsning av aluminium med växlande polaritet (AC) är att med ARCLINE PP används pluspol på elektroden. Pluspol som elektrod ger bättre oxiduppbrytning vilket medför renare svetsar och högre produktivitet. Kunder som provat är entusiastiska över svetsresultatet. Resultaten är jämförbara med ”friction stir welding” till en bråkdel av kostnaden.

Kom till vår monter A08:14 så får du veta mer!

Per Bengtsson

per.bengtsson@linde-com.se