14 - 17 maj 2024

Intercut visar SOYERs nya generation mobila bultsvetsmaskiner och strömkällor med avancerad batteriteknik på Elmia Svets och Fogningsteknik.

Intercut visar SOYERs nya generation mobila bultsvetsmaskiner och strömkällor med avancerad batteriteknik på Elmia Svets och Fogningsteknik.
I bultsvetsmaskinernas värld är de nyutvecklade batteridrivna strömkällorna BMS-9 ACCU och BMK-8i ACCU lättviktare. Med en vikt på bara 7 – 8 kg erbjuder dessa bultsvetsar maximal rörlighet med bibehållen effekt.

De är lämpliga för mobilt arbete där det inte finns tillgång till elnät, till exempel vid installations- och servicearbeten. Även längre transportsträckor mellan olika arbetsområden kan enkelt tillryggaläggas utan fysisk ansträngning.

Trots enheternas begränsade vikt är de kompakta, robusta, kraftfulla och användarvänliga. Vid behov kan de kompakta strömkällors batteri laddas snabbt och enkelt antingen med en extern laddningsenhet eller via en integrerad laddningsmodul. Detta innebär att operatören praktiskt taget inte upplever någon förlust av effektiv arbetstid.

Lars Boström

lars.bostrom@intercut.se