10 - 13 maj 2022
För utställare

Maskinblankett - produktionsdata maskinuppställning

Om du har större maskiner eller utrustning (vikt över 2000 kg) i din monter måste du fylla i maskinblanketten. I den önskar du bland annat datum för uppställning* samt anger behov av tryckluft, VA-anslutningar m.m.

Media / Restavfall / Transport / Brandfarlig & Explosiv vara / Montagetider

Om du har restavfall, till exempel skärvätskor, som behöver tas omhand, glöm inte att ange dessa.

För att kunna planera logistiken kring in- och utflyttning måste vi ha den ifyllda blanketten senast 10 mars. Genom att fylla i underlaget med så utförlig data som möjligt kan vi ger er bästa möjliga service.

*Observera att dessa datum är önskemål som vi ska försöka tillgodose i så lång utsträckning som möjligt. Vi återkommer med din exakta tid.

Företagsfakta

Kontaktperson

Monterfakta

Vatten/VA

Tryckluft

Brandfarliga och Explosiva varor

SFS 1988:868 §11

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT C

Restavfall

(Vilka restprodukter skall omhändertas under er demokörning)

Kemikalier / Metaller / Plaster / Brännbart / Övrigt

TÖMNING AV VÄTSKA SKER MÅNDAG 16 MAJ.
Märk ut vilken maskin som skall tömmas samt plocka av locket till behållaren som ska tömmas.

Önskas tömning?

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT C

PRODUKT D

PRODUKT E

Maskinuppställning - Transport

Transport (Lossning och lastning: ange max mått och max vikt samt specificera per kolli)

Direktnummer till transportavdelning: 076-548 61 93

OBS! Lyft med mobilkran ej möjligt i Hall C

TRANSPORT A

Lyft

TRANSPORT B

Lyft

TRANSPORT C

Lyft

TRANSPORT D

Lyft

TRANSPORT E

Lyft

TRANSPORT F

Lyft

Önskemål om uppställningstid

Avlastning:

Pålastning:

El

Urkoppling av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är standard. Beställning av urkoppling på plats kommer debiteras separat.

24-timmarsdrift

Strömmen bryts 1h efter mässans stängning.

 

 

 

 

 

 

Bekräftelsemail med inskickade uppgifter skickas till e-postadressen för kontaktpersonen.