Produktregister

På Elmia Subcontractor kan endast underleverantörer till tillverkningsindustrin ställa ut. Renodlingen är en stor del i mässans framgång och en viktig faktor för vidareutvecklingen.

Vilka som får ställa ut regleras genom vårt produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen.

Registret är också en viktig informationskälla för mässans besökare. Genom att söka efter produkt, metod eller exempelvis material, lotsas de till effektiva möten.

Basen är de sex huvudgrupper som presenteras nedan:

Klicka på + i listan nedan för att se den kompletta listan.

Skip Navigation Links.
Annonser: