Om mässan

Elmia Lantbruk är affärsarenan som skapar förutsättningar för ett starkt svenskt lantbruk. Ett hållbart och lönsamt lantbruk med tillväxt. Ett lantbruk där det finns plats för såväl ett stort hjärta för näringen, som en nyfikenhet på innovativa vägar framåt i en konkurrensutsatt värld. På Elmia Lantbruk möter produkter och idéer marknaden, samarbeten startar och ny kunskap får fäste på resan mot ett ännu hållbarare lantbruk.

Vem ställer ut på Elmia Lantbruk?

Bland de över 300 utställarna hittar du alla som har något att erbjuda det svenska lantbruket, från maskiner, redskap och spannmålshantering till inomgårdsutrustning, djurskötsel och foder. I hallarna hålls också riksutställningar för kött- och mjölkdjur och fåren får en central placering.

Besökare från hela landet

Med goda förbindelser och strategisk placering i centrum av svenskt lantbruk lockar mässan besökare från hela landet. Besökarna är alla de som professionellt arbetar med eller intresserar sig för lantbrukets framtid. Här möts lantbrukare, branschföreträdare, media, politiker och representanter från näringsliv och industrier som är beroende av det svenska lantbruket.

Verksamhetsområden som besökarna främst representerade:

29% Köttproduktion

22% Mjölkproduktion

4% Grisproduktion

15% Spannmålsproduktion

11% Maskinhållarverksamhet/entreprenad

Elmia Lantbruk 2018 i siffror

Elmia Lantbruk har hållits på Elmia sedan tidigt 1960-tal. Inför 2016 förändrade vi mässans inriktning från flera temamässor till en samlad mässa för hela det svenska lantbruket. Här är Elmia lantbruk 2018 i siffror:

19 800
besökare
82%
av besökarna tänker återkomma
64%
av besökarna var ägare eller företagsledare
69%
av besökarna var beslutsfattare gällande inköp
23%
av besökarna var kvinnor
11%
var förstagångsbesökare

 

 

Säljare