Elmia Lantbruks historia

Elmia har en lång tradition av att arrangera lantbruksmässor. Redan 1959 arrangerades rikslantbruksmötet i Jönköping eftersom staden låg så bra till för jordbruket i Sverige. Under 60-talet började industri och myndigheter att intressera sig allt mer för mässan, som tidigt arbetade med tydliga teman utifrån ett internationellt perspektiv. Från Elmias lantbruksmässor har många andra mässor i olika branscher vuxit fram.

I takt med att det svenska lantbruket genomgått förändringar har också mässan utvecklats. Nästa mässa bilr den 42:a Elmia Lantbruk i ordningen!

Geografiskt ligger Elmia synnerligen väl till. Inom en radie av 30 mil finns 70 procent av landets lantbrukare. Jönköping nås dessutom enkelt med tåg, bil eller flyg. För de flesta svenska lantbrukare är ett dagsbesök till Elmia alltså fullt möjligt.

Här kan du läsa mer om Elmias historia, årtionde för årtionde.