Årets tema - klimat

Under mässan kommer vi belysa utmaningar och möjligheter kopplat till klimat och hållbarhet. Vi lyfter klimatfrågan ur flera aspekter för att visa på lösningar som finns idag men framförallt för att hitta utvecklingsmöjligheter för branschen.

Klimatsmart lantbruk

Frågor lyfts och berörs på olika sätt under mässan och vi visar lösningar som finns idag, men framför allt vill vi visa försöken som görs för att hitta nya lösningar. Vi hoppas vår arena på olika sätt ska bidra till det klimatsmarta lantbruket.

Hur kan vi anpassa lantbrukets produktionsformer för en minskad påverkan på klimatet? Hur kan Sverige skapa bättre krisberedskap vid varmare klimat och ökad eller minskad nederbörd? Vilka möjligheter finns med längre växtsäsong? Hur kan lantbrukaren bli en lösning i klimatdebatten? Hur kan lantbrukaren anpassa sitt företag, tjäna pengar på att använda ny klimatsmart teknik och utveckla sitt företagande?

Klimatet i fokus

  • Klimasmart teknik och lösningar hos utställarna
  • Teknikvandringar: Hållbar nötköttsproduktion, vattenhushållning och klimatsmart lantbruk
  • Scenprogram med fokus kring får och klimat. 
  • Kunskapskonferens - klimatanpassning av jordbruket.

Klimatfrågan angår oss alla. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. På Elmia Lantbruk vill vi alltid uppmärksamma hur lantbrukare med både små och stora medel kan göra klimatsmarta val.

Vi kan alla bidra till FN:s hållbarhetsmål. Vad är hållbarhetsmålen för dig? Läs mer om vad hållbarhetsmålen är för oss.

logo_globala_malen_horizontell.jpg

 

 

Vi söker smarta aktörer

Hur kan lantbrukaren anpassa sitt företag, tjäna pengar på att använda ny klimatsmart teknik och utveckla sitt företagande? Är du en klimatsmart aktör som vill visa lantbrukare, tillverkare och media inom lantbrukssektorn vad som är möjligt? Vi letar alltid efter spännande aktörer som kan bidra till lantbrukets utveckling.

 

Säljare

Tobias Wiktorsson
Tobias Wiktorsson
Telefon: +46 36 15 21 70