Hemlängtan

Borta bra men hemma bäst. Vi är många som upplevt lättnadskänslan som kan uppstå vid hemkomsten efter en resa till exempel, hur härligt det än har varit att vara bortrest.

Hemmet står tillsammans med trädgården för den ombonade tryggheten och lugnet i en orolig tillvaro.  Det är här du kan skapa, förkovra dig, träna och helt enkelt bara vara dig själv. Vi kallar det här temat Hemlängtan och vi ser den som en naturlig förlängning av förra årets ”Jorden vi ärvde”. Om miljön var i fokus förra året så är den en hygienfaktor här. Nu vill vi bara omge oss med saker och växter som skapar trivsel och som betyder något. Onödiga saker göre sig inte längre besvär och vi reflekterar över varje val. Hälsan är viktigare än någonsin och i trädgården skapar vi utrymme för kontemplation och aktiviteter av olika slag.

Alla som arbetar i trädgårdsbranschen har haft ett par aktiva år och det verkar inte som om intresset för odling avtar. Det är fortsatt den naturliga trenden som lockar vilket märks i trädgården där formerna är inspirerade av naturen om än inom strikta ramar. Inte bara pollinatörerna är viktiga för att främja den biologiska mångfalden. Även amfibierna har en given plats eftersom de indikerar att trädgården är hälsosam. Att skapa en gynnsam miljö för dem där de kan trivas och reproducera sig är ett intresse som ökar.

Garden-Trends-Hemlängtan-hand.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-katt.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-kollage-1.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-balja.jpg

Perennerna får en allt större plats i trädgården eftersom de upplevs vara mer hållbara. Men vi kan inte riktigt släppa taget om vare sig sommarblommorna eller grönsakerna där intresset för nya och spännande potatissorter ökar. Annuellerna kommer i nya färger och former. De är tufsigare och mer bohemiska, det är nästan lite vintagekänsla över dem, både färgmässigt och formmässigt. Sommarblommorna odlar vi helst från frö och intresset för att blanda blommorna med grönsakerna i kökslandet fortsätter.

Med målet att främja miljön skapar vi färre gångar och murar i trädgården till förmån för växter och häckar samtidigt som vi omfamnar det vilda. När naturmaterial som till exempel sten blir för dyrt vänder vi blicken mot förnyelsebara material, såsom trä i olika former eftersom det kan brytas ner av naturen utan att förorena den. Att ta vara på allt som trädgården bidrar med i form av grönsaker, bär och frukt är fortsatt intressant. Matsvinn ingår inte i det miljövänliges trädgårdsvärld och därför är jakten på sätt att konservera och bevara skörden ett fortsatt stort intresse.

GardenTrends-2023_Hemlängtan-potatis-stående.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-blåbär.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-blå.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-pumpa.jpg

Garden-Trends-Hemlängtan-mangold.jpg