19 - 21 okt 2022

Konferens 20 oktober

Vi kommer att göra en internationell utblick samt lyfta möjligheter och utmaningar i ljuset av rådande världsläge för svensk mjölk- och nötköttsproduktion.

Mjölk- och nötköttsproduktion: Begränsa miljöpåverkan samt stabilisera produktionen och ekonomin

Elmia Lantbruk i samarbete med Mjölkveckan 2022
När:
Torsdagen den 20 oktober, kl 8.30-12.30
Var: Kongresshuset, Elmia, Jönköping

Program 

Programmet är preliminärt.

Moderator: Malin von Essen

08.30 Fika och registrering

09.00-09.05 Välkomna
Christian Nyrén, SLF, och Margareta Emanuelson, SLU

09.05-09.10 Inledning
Moderator Malin von Essen inleder

09.10-09.40 Fodertillsatser för att minska metanavgången från idisslare – hur funkar det?
Rebecca Danielson & Mikaela Lindberg, SLU

09.40-10.10 Vall i växtföljden, positiva effekter av vallen på markbördighet och kolinlagring
Thomas Kätterer, SLU

10.10-10.30 Fikapaus

10.30-11.00 Food security in a turbulent world - Dairy and beef producers’ challenges and opportunities
Csaba Jansek, LUKE Finland (föredraget hålls på engelska)

11.00-11.20 Hur tjäna pengar på mjölk- och nötköttsproduktion idag och på sikt i Sverige?
Bengt Jonsson, Jordbruksverket.

11.20-12.20 Vägen framåt för en hållbar mjölk- och nötköttsproduktion

Samtal om den svenska mjölk- och nötköttsproducentens situation givet läget i världen idag.
Moderator samtalar med Rolf Spörndly & Sebastian Remvig, SLU.

Frågor och diskussion med alla deltagare på konferensen. 

12.20-12.30 Avslutning
Malin von Essen och Margareta Emanuelson, SLU avslutar temadagen

12.30-Elmia Lantbruk bjuder på lunch

Läs mer om Mjölkveckan här.

Anmälan

Anmälan till konferensen kan du göra här inom kort.

 

 

Mässansvarig

Carolina Axelsson
Carolina Axelsson
Telefon: +46 36 15 22 70

Projektkoordinator

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56

SLU.jpg