10 - 12 feb 2021

Kunskapsdag inom vatten & klimat

Det finns en stor potential för det svenska jordbruket i framtiden om vi klarar att hantera klimatförändringarna, samtidigt som vi minskar klimatpåverkan, ökar miljönyttorna och värnar om den biologiska mångfalden. På Elmia Lantbruks kunskapsdag belyser vi några av de områderna som behöver utvecklas.

När: Torsdagen den 11 februari, klockan 9.30-17.00 (Vi återkommer inom kort om detta datum ligger fast, eller måste flyttas).
Var: Kongresshuset, Elmia, Jönköping

Anmälan

Anmälan till kunskapsdagen kan du göra här längre fram.

Program 

Programmet är preliminärt och kan komma ändras.

Gemensam förmiddag och eftermiddagen delas in i två parallella föreläsningsspår: vatten och klimat

Moderatorer: Lennart Wikström och Emilia Astrenius Widerström

09.30 Invigning

09.40
Framtidens jordbruk - vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050
Claes Johansson, Lantmännen

10.10
Kan lantbrukare tjäna pengar på att producera klimatsmart?
Serina Ahlgren, RISE

10.30 Kaffe

11.00
Omställning till cirkulär ekonomi - Vad kan lantbruket bidra med?

11.30
Paneldiskussion: Vägen framåt för ett klimatsmart lantbruk
Jens Berggren, LRF, Magnus Oscarsson, riksdagspolitiker, Claes Johansson, Lantmännen, Serina Ahlgren, RISE, m fl.

12.00 Lunch

Spår 1: Vatten

Moderator: Lennart Wikström

13.30
Strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket
Markus Hoffman, LRF och Tomas Johansson, Jordbruksverket

14.15
Ny teknik för hållbart jordbruk och förbättrad vattenhushållning
Andreas Lundgren, IBM, m fl

15.00 Kaffe

15.30
Best Practice inom bevattning och vattehushållning
Hur kan miljöåtgärder och övergödning bli en resurs i lantbruket?
Christoffer Bonthron, Jordberga Gård och Dennis Wiström, Västerviks kommun

16.15
Kolinnehållet i marken
Olof Blomqvist, Lunds Universitet

Spår 2: Klimat

Moderator: Emilia Astrenius Widerström

13.30
Nyckelåtgärder för att bli en klimatsmart företagare
HKScan m fl.

14.15
Biologisk mångfald i förhållande till ett förändrat klimat
Petter Haldén, Hushållningssällskapet

15.00 Kaffe

15.30
Nya odlingssystem och nya grödor för ett klimatanpassat jordbruk
Josef Appell, Skogsbo Gård m fl.

16.15
Växtskydd i ett förändrat klimat
Jordbruksverket

Mässansvarig

Maria Lindsäth
Maria Lindsäth
Telefon: +46 36 15 22 28

Projektkoordinator

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56