Konferens 20 oktober

Vi kommer att göra en internationell utblick samt lyfta möjligheter och utmaningar i ljuset av rådande världsläge för svensk mjölk- och nötköttsproduktion.

Mjölk- och nötköttsproduktion: Begränsa miljöpåverkan samt stabilisera produktionen och ekonomin

Elmia Lantbruk i samarbete med SLU:s Mjölkvecka 2022

När:
Torsdagen den 20 oktober, kl 8.30-12.30
Var: Kongresshuset, Elmia, Jönköping

Priser:
Vuxen SEK 1595, inkl. fika, lunch och entré till mässan.
Student och utställare SEK 695, inkl. fika, lunch och entré till mässan.

Angivna priser är exkl. moms.

Program

Moderator: Malin von Essen

08.30 Fika och registrering

09.00-09.05 Välkomna
Lena Åsheim, ordförande SLF och Margareta Emanuelson, SLU

09.05-09.10 Inledning
Moderator Malin von Essen inleder

09.10-09.40 Fodertillsatser för att minska metanavgången från idisslare – hur funkar det?
Mikaela Lindberg, SLU

09.40-10.10 Vall i växtföljden, positiva effekter av vallen på markbördighet och kolinlagring
Thomas Kätterer, SLU

10.10-10.30 Fikapaus

10.30-11.00 Food security in a turbulent world - Dairy and beef producers’ challenges and opportunities
Csaba Jansik, LUKE Finland (föredraget hålls på engelska)

11.00-11.20 Hur tjäna pengar på mjölk- och nötköttsproduktion idag och på sikt i Sverige?
Bengt Jonsson, Jordbruksverket

11.20-12.20 Vägen framåt för en hållbar mjölk- och nötköttsproduktion
Samtal om den svenska mjölk- och nötköttsproducentens situation givet läget i världen idag.

Moderator Malin von Essen samtalar med Rolf Spörndly (SLU), Sebastian Remvig (SLU), mjölkföretagaren Markus Brisbo och företagsrådgivare Susanne Bååth-Jacobsson (Växa).

Frågor och diskussion med alla deltagare på konferensen. 

12.20-12.30 Avslutning
Malin von Essen och Margareta Emanuelson, SLU avslutar temadagen

12.30 Gemensam lunch

Med reservation för ev. ändringar.

Läs mer om Mjölkveckan här.

 

 

Mässansvarig

Carolina Axelsson
Carolina Axelsson
Telefon: +46 36 15 22 70

Projektkoordinator

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56

Slu_logo_.png