16 - 18 okt 2024

Elmia Lantbruk flyttas fram till 2022

Elmia Lantbruk flyttas fram till 2022
Med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på allmänna sammankomster, har Elmia AB beslutat att flytta Elmia Lantbruk till den 19–21 oktober 2022.

-Vi tvingas tyvärr flytta Elmia Lantbruk till nya datum för andra gången, med rådande pandemi och fortsatt mötesstopp för allmänna sammankomster i Sverige har vi inget annat val. Stora fackmässor med många utställare och besökare kräver lång framförhållning, säger Lotta Frenssen, VD, Elmia AB.

Beslutet att flytta fram Elmia Lantbruk har fattats efter noga övervägande och i dialog med branschorganisationer, utställare och besökare. 


Ny mötesplats för delar av lantbruksbranschen

Trots besked om att Elmia Lantbruk inte blir av förrän 2022, så finns fortfarande möjligheten för delar av lantbruksbranschen som sysslar med livsmedelsproduktion att mötas under Elmias nya mässa, Elmia Matbruk. Nästa år fyller Elmia 60 år och i samband med det planeras lansering av Elmia Matbruk 21-23 oktober 2021.

-Elmia Matbruk är mässan som tar ett helhetsgrepp kring mat och klimat. Mötesplatsen riktar sig till alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk. Därför vill vi hälsa utställare och besökare som normalt är en del av Elmia Lantbruk varmt välkomna även till Elmia Matbruk, berättar Maria Lindsäth, mässansvarig Elmia Matbruk.


Elmia Lantbruk Innovation Award 2020

24 produkter har nominerats till priset Elmia Lantbruk Innovation Award. Utmärkelsen lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. Priset brukar delas ut under mässan. Trots att Elmia Lantbruk flyttas fram kommer vi ändå fördela medaljer till 2020 års innovationer. Håll utkik den 22 oktober när vi tillkännager pristagarna!