Professor Peter Strang talar om att höra till – om ensamhet och behov av gemenskap

Professor Peter Strang talar om att höra till – om ensamhet och behov av gemenskap
Den ofrivilliga ensamheten bland äldre i Sverige är för stor. Konsekvenserna av ensamhet är också stora, både för individen och för samhället.

Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Dessutom ökar risken för en rad sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt, stroke, depression och demens. Dagens samhälle är fokuserat på individen men våra gener som är gjorda för gemenskap är oförändrade - något som debatten kring åldrande och bostadspolitiken för äldre inte tar hänsyn till. 

Den 28 september kan du lyssna till Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, som kommer att prata om effekterna av ensamhet och om hur gemenskap däremot ökar livslängden och livskvaliteten.