Så vill 50- och 60-talister bo när de blir äldre

Så vill 50- och 60-talister bo när de blir äldre
Framtidens seniorer kommer att leva på ett helt annat sätt än dagens. Medellivslängden förväntas öka, vi blir allt friskare och arbetar allt längre upp i åldrarna. Vi kommer att ha andra behov och krav för att kunna leva ett gott liv som äldre.

Hur ska bostadsmarknaden och samhällsplanerarna anpassa sig till den demografiska förskjutningen med den snabbt växande gruppen 70+? Och vad kräver egentligen morgondagens äldre av sitt boende? Svaren levereras av
Erik Herngren,Kairos Future, som kommer att ge en bild av hur trender, krav och behov av attraktiva boendemiljöer ser ut för framtidens äldre.