Träffa våra partners

Tack-partners.png

Rikard Larsson, regionchef, Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar bland annat fastigheter för äldreboende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet och visionen är att stärka ryggraden i samhället. I Göteborg utvecklar Hemsö en fastighet med en grundskola och ett äldreboende i samma byggnad. Det finns många fördelar med upplägget, inte minst för de boende på äldreboendet och eleverna på skolan.

Hemsö deltar i Elmia Future Living för att få nya tankar och idéer. "Det har varit väldigt intressanta tankebanor från olika talare, dels från de äldre från olika intresseorganisationer jämte teknikbolag, politiker och andra aktörer - en jätteintressant mix" säger Rikard. 

 

Carl Andersson, platschef, Atea

Atea erbjuder välfärdsteknik inom äldreomsorg som ger värde för kommuner och privata aktörer. Fokus ligger på hur tekniken blir en möjliggörare för det vårdskifte vi står inför där vård och omsorg för äldre allt mer kommer att äga rum i hemmet.  Hur rustar vi framtidens bostäder för smarta lösningar och vilka samarbeten krävs för att vi tillsammans ska lyckas?

För Atea är Elmia Future Living en bra platfform för att uppfylla sin vision - att bygga Sverige med IT. "Elmia Future Living som mötesplats tror jag skapar en brygga och en möjlighet för oss att utan begränsningar i upphandlingar och regler prata med varandra på ett öppet sätt om en utav de viktigaste utmaningarna vi har framöver, hur vi ska bygga och bo för den åldrande befolkningen" säger Carl.

 

Ulf Spennare, vd, Bo Aktivt

BoAktivts vision är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver det vanliga.

För Bo Aktivt är Elmia Future Living ett perfekt forum att få delta i och presentera sina projekt och få ny kunskap. "Framför allt har vi fått bekräftat att vi är helt rätt ute med vårt koncept, vi fyller de behov och vi lever upp till de krav som talare och deltagare pratar om här" säger Ulf.

 

Raymond Paska, vd, Vätterhem

Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar och är det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda hyresgäster.

Vätterhem är delaktiga i Elmia Future Living för att lära känna sina målgrupper, att hämta inspiration inte minst för att vi är inne i en period där det byggs mycket nya bostäder. 

 

Jonny Göthberg, chef offentliga investeringar, SBB 

SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur.

SBB är en del av Elmia Future Living för att utbyta erfarenheter och få ny kunskap.  "Det här är verkligen som hand i handske för oss" säger Jonny.

 

Per Jakobsson, Development Manager, Dele Health Tech

Dele Health Techs fokus är att upptäcka fall och att kunna förebygga och förhindra dessa genom att koppla samman olika sensorer som ger möjlighet att analysera och förutse vad som kan komma att hända i närtid. Målet är att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

"Vi är här på Elmia Future Living för att vi vill nå ut till många samtidigt. Det här är ett bra tillfälle för oss att nå en stor publik" säger Per.

 

bostadspolitik-bopolpodden.png

Bostadspolitik.se

Bostadspolitik.se är en hubb för debatt och fördjupning inom bostadspolitiken. Bostadspolitik.se publicerar löpande expertinlägg från fasta och gästspelande krönikörer. Varje vecka utges också ett nyhetsbrev som hjälper läsarna att hitta intressanta debattinlägg och rapporter.

Här publiceras löpande nyheter och nya debattinlägg och varje vecka utkommer ett nyhetsbrev som summerar den senaste veckans inlägg.

I Bopolpodden får lyssnarna veckans aktuellt inom bostadspolitik och  fördjupningar och analyser av intressanta ämnen.

Under Elmia Future Living spelades flera avsnitt in med talare från seminarieprogrammet. Lyssna på avsnitten här: