Demografin och den kommunala utmaningen

Demografin och den kommunala utmaningen
Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren innebär att antalet äldre över 70 år ökar kraftigt i Sverige. Vad betyder det för bostads- och samhällsplaneringen – inte minst för kommunerna?

Maria Pleiborn, demograf och senior konsult på WSP, brinner för att förklara sambanden mellan befolkningsförändringar, bostadsbyggande och ekonomi på lokala och regionala bostadsmarknader.

Den 28 september kommer hon att berätta om hur den förändrade befolkningsstrukturen skapar nya utmaningar i kommunerna och hur äldre är nyckeln till hur bostadsmarknaden kan bli mer effektiv.

Här kan du se en kort intervju med Maria inför hennes deltagande på Elmia Future Living: