Rörlighet, preferenser och betalningsvilja på bostadsmarknaden för äldre

Rörlighet, preferenser och betalningsvilja på bostadsmarknaden för äldre
Den kommunala sektorn behöver utveckla förhållningssätt som balanserar bostads- och omsorgspolitik och bostadsproducenterna behöver en skarpare bild av efterfrågan på bostäder för äldre.

Hur ser rörligheten, preferenser och betalningsvilja ut för äldre personer på bostadsmarknaden? Förutsättningarna är olika, både geografiskt, åldersmässigt och mellan åldrar och individer. Vilka slutsatser kan man dra av detta för kommunernas planering och för politikens inriktning?

Ted Lindqvist, vd på analysföretaget Evidens kommer att prata om hur vi kan bidra till en mer nyanserad och insiktsfull diskussion om hur bostadsmarknaden kan utvecklas, till gagn för både äldre hushåll och samhället i stort.