Digitaliseringen av välfärden ska göra livet bättre – inte bara vara en jakt på kostnadseffektiviseringar

Digitaliseringen av välfärden ska göra livet bättre – inte bara vara en jakt på kostnadseffektiviseringar
Hur kan vi säkerställa att digitaliseringen av välfärden och dess möjligheter gör livet bättre för oss - inte bara är en jakt på kostnadseffektiviseringar?

Hur ska framtida krav och förväntningar från en åldrande befolkning tillgodoses? Mycket fokus ligger på innovationer och digitalisering för att möta upp det ökade behovet. Välfärdssektorn står nu inför en omfattande digitalisering som innebär stora möjligheter.

Bengt Simonsson, forsknings- och marknadschef Teknikmarknad, kommer den 29 september att berätta om det senaste inom trygghetsskapande teknik för att underlätta kvarboende i hemmet samt ökad självständighet och trygghet för individen.