Rörlighet, preferenser och betalningsvilja på bostadsmarknaden för äldre
17 sep. 2021
Den kommunala sektorn behöver utveckla förhållningssätt som balanserar bostads- och omsorgspolitik och bostadsproducenterna behöver en skarpare bild av efterfrågan på bostäder för äldre.
Professor Peter Strang talar om att höra till – om ensamhet och behov av gemenskap
15 sep. 2021
Den ofrivilliga ensamheten bland äldre i Sverige är för stor. Konsekvenserna av ensamhet är också stora, både för individen och för samhället.
Digitaliseringen av välfärden ska göra livet bättre – inte bara vara en jakt på kostnadseffektiviseringar
3 sep. 2021
Hur kan vi säkerställa att digitaliseringen av välfärden och dess möjligheter gör livet bättre för oss - inte bara är en jakt på kostnadseffektiviseringar?
Demografin och den kommunala utmaningen
24 aug. 2021
Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren innebär att antalet äldre över 70 år ökar kraftigt i Sverige. Vad betyder det för bostads- och samhällsplaneringen – inte minst för kommunerna?
Så vill 50- och 60-talister bo när de blir äldre
16 aug. 2021
Framtidens seniorer kommer att leva på ett helt annat sätt än dagens. Medellivslängden förväntas öka, vi blir allt friskare och arbetar allt längre upp i åldrarna. Vi kommer att ha andra behov och krav för att kunna leva ett gott liv som äldre.
Nya boendekoncept som ökar rörligheten
2 juli 2021
Utifrån en flyttstudie har det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem försökt öka attraktiviteten att byta bostad. Man har även skapat ett boendekoncept för att bryta den ofrivilliga ensamhet som många människor idag lever i.