För besökare

Framtidens boende för 70+

Vi lever längre och är friskare vilket är positivt. Men den ökande andelen äldre är en enorm utmaning för kommunerna, bostadsplanerare och samhället.
På Elmia Future Living får du konkreta råd, tips och verktyg för att jobba med utvecklingen av morgondagens attraktiva och hållbara bostadsmiljöer för äldre.

Hur ska bostadsmarknaden och samhällsplanerarna anpassa sig till den allt mer akuta situationen? Hur skapar vi boenden som man längtar till - inte tvingas in i? Hur planerar vi bostadsbyggande för friska äldre samtidigt som vi planerar för trygghets- och äldreboenden?  På Elmia Future Living ställer vi inte bara frågorna - vi ger dig svaren. Här stimuleras lösningar och innovation genom seminarier, utställning, debatter och samtal med sakkunniga föreläsare, politiker och andra tongivande aktörer inom området. 

Välkommen till Elmia Future Living 28-29 september 2021 

seminarieprogram-blue.png