För besökare

Välkommen till framtidens boende för 70+!

Vi lever längre och är friskare vilket är positivt. Att vi blir allt fler friska äldre innebär nya förutsättningar och stora utmaningar för framtidens bostadsmarknad och samhället i stort - men också nya möjligheter och lösningar.

På Elmia Future Living visas innovativa lösningar och du får du konkreta råd, tips och verktyg för att jobba med utvecklingen av morgondagens attraktiva och hållbara bostadsmiljöer för äldre.

Under två kunskapsspäckade dagar får du ta del av erfarenheter, aktuell forskning, trender och många goda exempel kring framtidens boende för 70+. Öka dina kunskaper och inspireras av de främsta profilerna och tongivande aktörerna inom området.

Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn