Bli partner till Elmia Future Living

Bli partner till Elmia Future Living, två exklusiva partnerpaket som gör att ditt företag syns maximalt i marknadsföringen och kommunikationen före, under och efter eventet. Partnererbjudanden finns i två olika nivåer, guld eller silver, du kan även boka enbart monteryta.

Guldpartner

Som guldpartner till Elmia Future Living får du:

 • Guldannons på Elmia Future Livings webbplats
 • 4 st seminariebiljetter som även inkluderar kvällsaktivitet
  (I det fall Elmia Future Living på grund av myndigheternas restriktioner inte kan genomföras fysiskt ingår istället 8 st biljetter och kvällsaktiviteten utgår)
 • Logotype i seminarieprogrammet på webbplatsen
 • Logotype i  e-nyhetsbrev som skickas till besökare
 • Egen artikel i e-nyhetsbrev till besökarna efter Elmia Future Living.
  Som partner står själv för produktion av material, max 600 tecken och bilder. 
 • Monter, 15 kvm. I montern ingår grundavgift, matta, avskiljande väggar och ett eluttag 230 V.
  (I det fall Elmia Future Living på grund av myndigheternas restriktioner inte kan genomföras fysiskt utgår monterytan)

Kostnad: 100 000 SEK 

OBS! Som guldpartner måste du anmäla dig till seminarieprogrammet senast 6 september. Välj att registrera dig som "Guld- Silverpartner" för att utnyttja dina 4 st kostnadsfria biljetter som ingår i ditt paket. Om du vill anmäla fler personer än som ingår registrerar du dem som "besökare" och du faktureras kostnaden. Här anmäler du dig till seminarieprogrammet.

 

Silverpartner

Som silverpartner till Elmia Future Living får du:

 • Silverannons på Elmia Future Livings webbplats
 • 2 st seminariebiljetter som även inkluderar kvällsaktivitet
  (I det fall Elmia Future Living på grund av myndigheternas restriktioner inte kan genomföras fysiskt ingår istället 4 st biljetter och kvällsaktiviteten utgår)
 • Logotype i seminarieprogrammet på webbplatsen
 • Logotype i  e-nyhetsbrev som skickas till besökare
 • Monter, 10 kvm. I montern ingår grundavgift, matta, avskiljande väggar och ett eluttag 230 V.
  (I det fall Elmia Future Living på grund av myndigheternas restriktioner inte kan genomföras fysiskt utgår monterytan)

Kostnad: 50 000 SEK

OBS! Som silverpartner måste du anmäla dig till seminarieprogrammet senast 6 september. Välj att registrera dig som "Guld- silverpartner" för att utnyttja dina 2 st kostnadsfria biljetter som ingår i ditt paket. Om du vill anmäla fler personer än som ingår registrerar du dem som "besökare" och du faktureras kostnaden. Här anmäler du dig till seminarieprogrammet.

 

Enbart monteryta

Kostnad: 1 595 SEK/kvm, minimum 7 kvm

Grundavgift: 3 500 SEK

I monterytan ingår matta, avskiljande väggar och ett elluttag 230 V.

Alla priser anges exklusive moms.

 

Elmia följer myndigheternas regler och restriktioner och kan därför behöva begränsa antalet monterpersonal per monter.

 

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Niklas Lundgren
Niklas Lundgren
Telefon: +46 36 15 22 13