Parkeringsbiljett inom och utanför mässområdet

Biljetten är giltig under hela utställningstiden, även under under in- och utflyttning.

Parkering inom mässområdet
Endast ett fordon per utställare inne på mässområdet. Fordonet måste rymmas i montern och ingen in- respektive utkörning är tillåten mellan kl 08.45-18.00 under mässdagarna. 

Parkering utanför mässområdet
Utställarparkeringen är utanför mässområdet. Parkeringsbiljetten skriver du ut på Mina Sidor.

Kristina Hjorth
Kristina Hjorth
Telefon: +46 36 15 22 05