Elmia Wood Innovation Award

Elmia Wood Innovation Award är en utmärkelse som lyfter fram ny och innovativ teknik inom skogsbruket. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla skogsbruket.

Om du är intresserad av att nominera din innovation, kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

Juryn består av branschexperter som i en första bedömning granskar nyhetsvärdet. Alla fullständiga bidrag som lämnats in bedöms av juryn utifrån hur principiellt ny och innovativ tekniken är. Juryn gör en sammanvägd och jämförande bedömning av samtliga nominerade produkter utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet.

Valörerna Guld och Silver

För att juryn ska tilldela en produkt Elmia Wood Innovation Award Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det ska vara en innovation som bidrar till att utveckla svenskt skogsbruk, en produkt som är värd att hålla ögonen på. 

En produkt som tilldelas Elmia Wood Innovation Award Silver har juryn bedömt som intressant och även den en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman.