Pressackreditering

För att arbeta på våra mässor behöver du ackreditera dig. Din ackreditering är personlig. I vårt presscenter får du en ID-bricka/badge som gäller både som entré och legitimation på området. Bär den gärna väl synlig när du arbetar.

I vårt presscenter på mässområdet finns gratis WIFI med möjlighet att sitta ner och arbeta. Här kan du också få något att äta. 

Pressakcrediteringen kommer att öppna en tid innan mässan 2025.