5 snabba frågor till Wopio AB

5 snabba frågor till Wopio AB
Thomas Wuopio, VD på Wopio AB – vad kommer ni att visa på mässan?

– Automatiserade trafiklösningar som lyfter bort arbetare från riskfyllda arbetsmoment i den farliga trafikmiljön. Vi kommer också att presentera ett helt nytt samarbete.

 

På vilket sätt påverkar era lösningar branschen på ett positivt sätt?

– Våra smarta automatiseringslösningar utmanar befintliga arbetssätt på ett sätt som främjar bättre arbetsmiljö, effektivitet, ekonomi och framkomlighet.
  

Wopio-SmartProtect.png

 

Vilken branschfråga är viktigast just nu ur ert perspektiv?

– Det finns många viktiga frågor men bara en som har bäring på allt vi gör idag och på allt som vi behöver förändra. Vi måste genom samverkan mellan myndigheter, organisationer, entreprenörer och företag skapa en samlad bild över tillbuds- och olycksstatistiken i anslutning till vägarbetsplatser.

Först då, när vi har tillgång till statistik om antal skadade och döda trafikanter och vägarbetare, så kan vi analysera problemen och sätta in rätt åtgärder. Digitaliseringen skapar verktygen för att mäta och samla in data men samordningen saknar vi en plan för.

 

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad önskar ni från branschkollegor och beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?

– Vi har kommit en bit på väg med nollvisionen men för att komma vidare, vilket vi måste, så krävs det en rejäl satsning. Mer anslag för att skapa säkra gatu- och vägmiljöer, även när de behöver repareras eller när en bil fått punktering, skapa bättre framkomlighet, mindre köer och färre olyckor. På så vis möjliggör vi mobilitet och företags konkurrenskraft genom bra och hållbara transporter.

 

Vad ser du mest fram emot med På Väg?

– Samverka med entreprenörer och trafikmyndigheter.

 

Varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?

– Jag är övertygad om att det blir en bra samlingsplats för branschens olika aktörer med intressanta seminarier och givande möten på utställningen.