Innovationskraft driver utvecklingen inom säkerhet

Innovationskraft driver utvecklingen inom säkerhet
För att skapa innovativa skyddsanordningar för oskyddade trafikanter gäller det att ha örat mot marken och förstå behoven. Worxsafe utvecklar lösningar utifrån dagens krav – och morgondagens behov.

  – Här i Sverige har vi tyvärr legat efter när det gäller en gemensam standard för skydd av gångtrafikanter. SS7750-1 är en bra början och vi har försökt ligga i framkant för att förutspå vad som förväntas av skyddsanordningarna utifrån den nya standarden, säger Isaac Snelleman, konstruktör på Worxsafe AB.

Östersundsföretaget Worxsafe har deltagit som sakkunniga i SIS-gruppen som utvecklar standarden för tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik och allt utvecklingsarbete inom företaget styrs av gällande krav, standarder och certifikat.

  – Det är viktigt för oss att få vara med och driva säkerheten på gatorna, säger Isaac.

Ny multifunktionell bro

Trafikbro 4 meter är ett konkret exempel på Worxsafes produktutveckling med sikte på just de oskyddade trafikanterna – en multifunktionell bro anpassad för gång- och cykeltrafik i stadsmiljö. Trafikbron presenteras som en av flera produktnyheter på Elmia På Väg, en trafikbro som är extra praktisk i trånga utrymmen där det även kan förekomma att viss trafik som polis, brandbil eller underhållningsfordon behöver ta sig fram.

Worxsafe-Trafikbro-4m_1920x1080.png

Produktnyheten Trafikbro 4 meter är trots sin låga vikt beräknad för att klara 24 tons axeltryck enligt Trafikverkets krav i TRVK – Bro 11.


  – Trafikbron är beräknad för BK1-klassad tung trafik. Den är modulär och kan göras hur bred du vill. Dessutom kan du haka på fotlist och GC-räcke och koppla ihop den med andra barriärer vid behov, förklarar Isaac.

Nya klickfästen för tillfälliga trafikskyltar

En annan nyhet som visas av Worxsafe är Stormlox – ett nytt låsningssystem för trafikskyltar.

  – Förut har det varit problem med tillfälliga skyltar som placeras ut om det blåser mycket. Vi har uppfunnit en ny låsning utan skruv, med klickfästen för skylten, som gör att den står stadigt oavsett väder, säger Isaac.

Worxsafe utvecklar, tillverkar och levererar produkter för säkerhet på arbetsplatser såsom vägarbeten, byggnation och infrastrukturprojekt över hela världen. Innovationskraften driver hela verksamheten.

  – Vi jobbar väldigt nära kunden när vi utvecklar säkerhet för arbetsplatsen samtidigt som vi gör egna analyser av marknaden för att hitta produkter för framtiden, vad vi tror kommer att behövas, säger Isaac.

Worxsafe-Stormlox_1920x1080.png

Produktnyheten Stormlox visar ett nytt sätt att montera tillfälliga trafikskyltar – utan skruv.

I framkant när det gäller standarder

Utvecklingen av prototyper sker i en egen mekanisk prototypverkstad vilket ger möjlighet att testa och verifiera funktion och koncept. För tillverkning av större volymer har Worxsafe egna produktionsenheter förlagda på flera platser runt om i världen, nära kunden. På Elmias mässa På Väg medverkar Worxsafe för första gången.

  – Det är ett sätt för oss att visa våra produkter och lösningar på problem. Här kan vi visa att vi ligger i framkant när det gäller standarder och krav på produkter som ska hålla länge, säger Isaac Snellman.

 

Bildtext översta bilden: 
”Vi vill vara med och driva säkerheten på gatorna med våra innovativa lösningar”, säger Isaac Snellman, konstruktör Worxsafe AB.