Kommunerna samverkar för säkrare vägarbeten i tätortsmiljö

Kommunerna samverkar för säkrare vägarbeten i tätortsmiljö
Samarbete är en viktig nyckel för säkrare vägarbeten på kommunala vägar. Under Elmiamässan På Väg möttes representanter från ett 50-tal kommuner för att ta del av nya innovationer och säkerhetslösningar.

För första gången tog mässan På Väg sikte på vägarbeten och trafiksäkerhet i tätortsmiljö, och intresset från flera av landets kommuner har varit stort när man tagit del av utbudet.

  – Vi har fått ahaupplevelser från många utställare, konstaterar Per-Olof Löfberg, ordförande SAK, Säkerhet vid Arbete på Kommunala gator.

Skapa tydlighet och samordning

Föreningen SAK som också är medarrangörer till På Väg passade på att hålla sitt årsmöte i anslutning till mässan och 66 anmälda från ett 50-tal kommuner slöt upp.

  – Anledningen till att vi började samarbeta mellan kommunerna var att vi såg att ingen tog ansvar för att hantera vägarbetet på kommunala gator, säger Per-Olof Löfberg.

Föreningen SAK bildades formellt 2015 och har vuxit med åren. Föreningens Handbok för arbete på väg är ett sätt att skapa tydlighet och samordning, årsmötet ett annat.

  – Och det har varit väldigt lyckosamt att få kombinera årsmötet med mässan På Väg. Vi har fått en större bredd och nått ut till fler, konstaterar Per-Olof Löfberg.

Välja säkerhet framför billig lösning

Att väcka just kommunernas uppmärksamhet har varit ett viktigt mål för På Väg eftersom kommunen är ansvarig väghållare vid vägarbete i tätortsmiljö. Och här finns utmaningar.

  – Dels kostar det pengar att välja säkerhet framför de billigare alternativen, och många kommuner saknar pengar idag. Dels finns det fortfarande politiker som inte riktigt har förstått vilket ansvar man har som väghållare. Därför är det positivt att se uppslutningen här på mässan, säger Ulf Rosander, ansvarig för Demotorget där trafiklösningar och skyddsprodukter visades upp i en fullskalig tätortsmiljö.

Viktig kunskap om ny standard för tillfälliga trafikanordningar

  – Politiker och ansvariga i tekniska nämnder där man ansvarar för trafiksäkerheten i respektive kommun måste få kunskap och insikt så att man kan arbeta enligt de senaste rönen som finns och se till att den standard vi nu har fått, SS7750-1, efterlevs och föreskrivs i kontrakt, fortsätter Ulf Rosander.

SAK-Ulf-Rosander_1920x10803.png

Ulf Rosander på Demotorget där trafiklösningar och skyddsprodukter visades upp i en fullskalig tätortsmiljö

Att material och utrustning uppfyller den standard och klass som krävs handlar i slutändan om att uppfylla riksdagens beslut om nollvisionen.

  – Med rätt utrustning höjer vi standarden och det är positivt att se att så många leverantörer har ansträngt sig för att skapa lösningar för den här trånga trafikmiljön, säger Ulf Rosander.

 

Bildtext översta bilden:
Samarbete skapar förutsättning för säkrare vägarbetsplatser i tätortsmiljö. Föreningen SAK med Per-Olof Löfberg i spetsen valde att förlägga sitt årsmöte till Elmia och mässan På Väg.