Unik citybarriär ger trygg arbetsmiljö i innerstaden

Unik citybarriär ger trygg arbetsmiljö i innerstaden
Den nya standarden för tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik, SS7750-1, banar väg för nya produkter och säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Nystartade Safe At Site presenterade flera produktnyheter på Elmias mässa På Väg.

  – Vi har sett ett behov av nya produkter och säkrare produkter. Bland annat har det saknats bra lösningar för innerstadsmiljö med lägre hastigheter och snävare uppställning. Därför har vi tagit fram den här citybarriären som är helt unik, säger Kasper Österdahl, ingenjör och produktutvecklare på Östersundsbolaget Safe At Site – ett företag som startade så sent som 2020 men som rymmer mångårig erfarenhet inom bygg- och trafiksäkerhet.

Lätt att montera i trånga trafikmiljöer

Safe At Sites Citybarriär ProGuard är T2-klassad.

  – Och det är väldigt i ropet just nu. De flesta trafikbalkar har T1-klassning men vår citybarriär är unik eftersom den uppfyller T2-klassningen som börjar vara minimikrav hos de flesta kommuner, säger Kasper.

Uniciteten i just denna citybarriär förstärks av konstruktionen och designen som gör den lätt att hantera, lyfta och montera i trånga trafikmiljöer.

  – Du kan lätt få en godkänd uppställning i innerstadsmiljö med smidiga produkter, säger Kasper.

Nya produkter för skydd av gång- och cykeltrafikanter

Safe At Site har deltagit som sakkunniga i den SIS-grupp som utvecklat den nya standarden för tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik, SS7750-1.

  – Och här på mässan har vi med oss två produkter för skydd av gång- och cykeltrafikanter som vi tagit fram och som är SS7750-1-godkända, säger Karl Högberg, ingenjör och produktutvecklare.

CG-räcket ProGuard är dessutom godkänt enligt standardens samtliga tre klasser. Nu hoppas man bara hos Safe At Site att kommunerna skriver in den nya standarden i sina kravställningar så att man säkrar upp vägarbetsplatser med kringliggande trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna – där just cyklister står för en stor del av olycksstatistiken.

  – Vi vet att både Stockholms Stad och Göteborg är på gång och det är viktigt att de stora kommunerna går före, säger Karl Högberg.

 

Bildtext:
Nystartade bolaget Safe At Site har tagit fram en unik citybarriär som möjliggör trygga arbetsmiljöer i trånga trafikmiljöer. Tv Karl Högberg, th Kasper Österdahl.