Säkrare arbetsplats med uppkopplade lösningar

Säkrare arbetsplats med uppkopplade lösningar
Smarta digitala system för funktionskontroll minskar behovet av fysisk tillsyn på vägarbetsplatsen och sänker koldioxidutsläpp. På Elmiamässan På Väg presenterar Ramudden uppkopplade lösningar som hjälper personal på vägen att undvika riskfyllda moment.

  – Vägarbetsplatser i Sverige har hittills varit högst ouppkopplade men eftersom Ramudden är del av en global grupp har vi möjlighet att hitta lösningar från andra länder där man ligger längre fram, som Storbritannien och Tyskland. Här har vi plockat system ur olika segment som vi anpassar efter våra krav i Sverige, säger Fredrik Murmester, Operations Director Ramudden.

Färre riskfyllda moment – och minskade utsläpp

Ett exempel som visas på Elmiamässan På Väg är IntelliTag, en sensorstyrd enhet som kopplas till vägskyltar och barriärer och som larmar om skylten välter eller blir påkörd.

  – Vanligtvis jobbar man med tidsstyrt underhåll där du kör ut med bil en gång om dagen och kontrollerar att skylten står upp, men du kan ju bara verifiera att den står under just de tre sekunder du passerar skylten. Med IntelliTag kan du i stället jobba med händelsestyrt underhåll, säger Fredrik.

I grunden är det en fråga om säkerhet, menar Fredrik. Personal som är ute på vägarna riskerar ständigt att utsättas för andra trafikanter i hög fart.

  – Med IntelliTag kan vi se till att få bort personalen från riskfyllda moment och samtidigt minska våra egna utsläpp från bilkörningen, säger Fredrik.

Anger medelhastighet förbi vald enhet

IntelliTag kopplas upp mot en portal där du också kan få tillgång till data och rapporter som anger medelhastighet förbi den valda enheten. Fredrik berättar om en vägarbetsplats i Gävle där personalen på plats upplevde att hastigheten på förbipasserande var betydligt högre än 70 km/h. Rapporten från IntelliTag visade att den verkliga hastigheten var runt 90 km/h.

  – På ett enkelt sätt kunde vi bekräfta kundens farhåga, göra en åtgärd och se att vi uppnår effekt i form av en säkrare arbetsplats, säger Fredrik.

Ramudden-IntelliTag_1920x1080.png
IntelliTag varnar om vägskylten välter eller blir påkörd. Pilottester pågår just nu och systemet kommer att släppas på den svenska marknaden inom kort.

IntelliTag har redan använts i Storbritannien under några år och just nu pågår Ramuddens pilottester på en vägarbetsplats i Uppsala.

  – Och så fort vi är klara där kommer vi direkt att gå ut med ett antal enheter. Vår största utmaning just nu är att göra det här känt, att tala om för våra kunder att den här lösningen finns på hyllan och att det är något man kan fråga efter, säger Fredrik.

Nästa nivå är AI-teknologi

En uppkopplad lösning som Ramudden redan jobbat skarpt med under 1,5 år är batterilocket Smart Buffert som på samma vis gör att underhåll kan gå från att vara tidsstyrt till att bli händelsestyrt. I stället för att åka ut på vägarbetsplatsen och byta batterier på blinkande varningslampor så larmar Smart Buffert när batteristyrkan blir för låg.

Ramudden-SmartBuffert_1920x1080.png

Batterilocket Smart Buffert som visades på Elmiamässan På Väg tar underhållet vid vägarbeten från tidsstyrt till händelsestyrt. Under 2022 hade Ramudden 750 unika digitala arbetsplatser med totalt 807 311 uppkopplade timmar.

Nästa nivå är AI-teknologi, ett mycket hett område där teknikutvecklingen går snabbt.

  – Ramudden har inlett ett samarbete med företaget Buddywise för att med hjälp av AI-teknologi ta digital tillsyn, automatisering och säkerhet i trafiken till nästa nivå, säger Fredrik Murmester.

Bildtext översta bilden:
Ramudden tar vägarbetsplatsen till nästa nivå av säkerhet med hjälp av uppkopplade lösningar. ”Vi måste minska riskfyllda moment”, säger Fredrik Murmester, Operations Director.