Bättre trafikflöden med intelligenta transportsystem

Bättre trafikflöden med intelligenta transportsystem
De är marknadsledande producent av svenska vägmärken. Nu har Blinkfyrar även tagit steget vidare mot digitalisering och utveckling av ITS-lösningar som skapar säkerhet i trafikmiljön.

Under På Väg hade Blinkfyrar kopplat upp radarsystemet SmartMicro som övervakade trafikmiljön på Demotorget, en gatukorsning i fullskala placerad mitt i utställningshallen. Här består trafiken för tillfället endast av gångtrafikanter.

  – Men SmartMicro kan detektera så mycket mer än traditionella radarsystem. Radarn mäter hastighet, detekterar olika sorters fordon och kan användas exempelvis för kö-varning vid väghållningsarbeten. Det är ett ypperligt exempel på hur man kan använda ITS, säger Thomas Holmström, affärsområdeschef.

Datainsamling skapar förutsättningar för rätt insats

ITS står för Intelligenta Transport System, det vill säga uppkopplade enheter och system ute i trafikmiljöer som registrerar och samlar in data – som sedan kan användas för olika typer av insatser. SmartMicro är ett exempel, ett annat är Weight In Motion, ett system som används för att mäta överlast på lastbilar under körning på väg. Digitala vägmärken (VMS) där informationen kan uppdateras kontinuerligt gör det enklare att styra trafiken, ger ökad säkerhet, färre trafikstockningar och minskade utsläpp

  – Vi har många ITS-lösningar som bidrar till säkerhet på vägen. Även våra hastighetsmätare och trafikljus är utrustade med radar som gör det möjligt att samla in data och registrera flöden både till och från enheten. Datainsamling är väldigt viktigt för att göra rätt val, säger Elisabeth Nagy, vd Blinkfyrar.

Stark produktutveckling inom ITS

Sedan 1970-talet har tillverkning av vägmärken och andra säkerhetsprodukter för väg varit kärnverksamheten för Blinkfyrar, med huvudkontor i Staffanstorp. Men för ungefär ett år sedan började man också bygga upp en egen organisation för utveckling av ITS-system.

  – Med förvärven av Focus Electronic och Svensk Detektorteknik har vi börjat samla kompetens och kunskap som ligger till grund för vårt arbete med att ta fram egna ITS-produkter, säger Elisabeth Nagy.

Förhoppningen efter två dagar med goda möten under Elmiamässan På Väg är att fler beslutsfattare ska få upp ögonen för möjligheterna med den nya tekniken.

  – Det är ju viktigt att föreskrivande led upptäcker och utnyttjar de lösningar som finns så att de frågas efter i upphandlingar, säger Thomas Holmström.

 

Bildtext:
Blinkfyrar utvecklar sitt sortiment av ITS-system för smarta och säkra trafiklösningar. Tv Elisabeth Nagy, vd. Th Thomas Holmström, affärsområdeschef ITS.