Vi är på väg mot På Väg 2023

Vi är på väg mot På Väg 2023
På Väg – mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator – genomförs 7-8 mars 2023 på Elmia i Jönköping. Mässans koncept är med inriktning på säkerhet och arbetsmiljö med fokus på säkrare vägarbetsplatser, på och vid gator och vägar. På Väg vänder sig till alla som arbetar på eller vid gator och vägar, både direkt och indirekt.

- Enligt Transportstyrelsens rapport* visar en kartläggning att en stor majoritet upplever att det känns osäkert att arbeta på och vid väg, att trafikanter inte visar tillräcklig hänsyn och att det relativt ofta inträffar olika former av tillbud. Behovet av att diskutera dessa frågor på en gemensam mötesplats är mer aktuell än någonsin. Branschen efterfrågar och ser fram emot mässan, säger Kristina Andersson, mässansvarig på Elmia för På Väg.  

Tillsammans med en väldigt engagerad mässgrupp - bestående av representanter från både branschföreningar och leverantörer/utställare – arbetas ett brett seminarieprogram fram. En viktig plattform för både information och kunskapsutbyte. 

Till mässan hör även produktutställningen där branschens leverantörer och organisationer visar upp produkter och tjänster för säkrare vägarbetsplatser och trafikmiljöer, som stärker medvetenheten om säkerhet, vägledning och framkomlighet vid vägarbete. Centrerat i hallen finns Demotorget med inriktning oskyddade trafikanter. Där kommer besökarna kunna ta del av nyheter inom citybarriärer, ITS (Intelligenta Trafik System) och cykellösningar. 

- På Väg mässan är den enda riktiga samlingspunkten för branschen! Att den behövs råder det inget tvivel om. Mässan är det enda tillfället under två år då alla med någon anknytning till vägarbetsplatser, räcken och vägmarkeringar samlas med målet att sprida kunskap som bidrar till ökad säkerhet och framkomlighet i vår trafikmiljö. En stor nyhet blir det som kommit att kallas ”citybarriärer”. Speciellt utformade skyddsanordningar för lägre hastigheter och trånga trafikmiljöer som är typiskt för städer, något som saknats helt. Det blir första gången sådana produkter visas officiellt, säger Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF och SBSV. 

Mässan arrangeras för tredje gången 7-8 mars 2023, i samverkan mellan Elmia och branschföreningarna SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen,SVMF, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen samt S.A.K., Säkerhet vid arbete på kommunala gator 

*Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg, Transportstyrelsen, augusti 2020 

SVBRF_131x100.jpgSVMF_131x100.jpgSBSV_131x100.jpg   SAK_131x100.jpg