5 Snabba frågor till ULJA AB

5 Snabba frågor till ULJA AB
Anders Jacklin, vd för ULJA AB, utbildare och sammankallande för Regelverksutskottet i SBSV – vad ser du mest fram emot med På Väg?

– Träffa kunder, leverantörer, väghållare och andra inom branschen.

Vad kommer ni att presentera på mässan?
– Vi kommer att hjälpa till med förklara krav på utförande och kompetens.

På vilket sätt påverkar era lösningar branschen på ett positivt sätt?
– Kunden vill veta vilka krav som ställs av beställare, väghållare och lagstiftning gällande utförande och säkerhet. Rätt kompetens skall löna sig.

Vilken branschfråga är viktigast just nu ur ert perspektiv?
– Tillämning av lagstiftning ut ifrån beställarkrav.

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad önskar ni från branschkollegor och beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?
- Få en samsyn i tolkning av  lagstiftningen. Bättre projektering vad gäller arbetsmiljön för byggnationen och framtida driften med avseende på passerande trafik.

Varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?
– För att se och höra nyheter och kunna ställa frågor till oss inom branschen.