5 snabba frågor till Ulf Rosander – ansvarig för Demotorget

5 snabba frågor till Ulf Rosander – ansvarig för Demotorget
Ulf Rosander har jobbat med säkerhet i hela sitt liv och med utbildningar inom APV i 22 år. Han har en konsultfirma som sysslar med utbildning och andra tjänster åt framför allt kommuner. Ulf är engagerad i SAK som sakkunnig inom APV och har varit med i SBSV sedan starten 2014 och är idag ansvarig för Utbildningsutskottet samt vice ordförande i föreningen. Under På Väg ansvarar är han dessutom för Demotorget.

Vad är Demotorget och vad gör det unikt?
    – Här visas trafiklösningar och skyddsprodukter i en fullskalig tätortsmiljö. Utställarna visar sina nyheter vid fiktiva arbetsplatser som ofta förekommer i en tätort. Här visas vad som krävs för att skydda trafikanter och personal för att den som är väghållare ska kunna uppfylla kraven i Väglagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen samt att utföraren ska uppfylla Arbetsmiljölagens krav på ”säker arbetsplats”. Vi tillsammans ska ju försöka uppnå ”0-visionen” för trafikanterna och personal. Det händer mycket idag inom branschen för att anpassa och göra vägarbetsplatser så säkra och vänliga mot de oskyddade trafikanter som färdas på våra gator som möjligt, det är mot denna trafikantgrupp som alltid drabbas svårast av en olycka som vi vänder oss till, samt till alla dem som har ansvaret för säkerheten på platsen.

Vilken branschfråga är viktigast just nu?
    –  Att rädda liv i trafiken, att få myndigheter och utförare att förstå och arbeta enligt de senaste rönen som finns, att implementera den nya teknik som kommer i de regelverk som väghållarna arbetar efter, så att hela trafikarbetet blir säkrare i Sverige. Att få myndigheter att välja säkerhet före de billigaste alternativen, samt att ha en fungerande tillsyn ute på våra gator och vägar så att alla följer de trafikregler och andra regler och kontrakt som skrivits på.

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad behövs för att kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?
    –  Att försöka få till en förlåtande och trivsam miljö i trafiken. Vi måste försöka vara mer förlåtande mot varandra i trafiken, hjälpa varandra och visa hänsyn, minska på aggressiviteten mot varandra. Vi som jobbar på vägen måste få möjlighet att utföra arbeten på våra vägar för att det ska gå att transportera sig på vägar och gator på ett bra sätt, vi är ju på vägen för trafikantens skull. Därför är hastigheten en avgörande faktor, går det tillräckligt sakta förbi en arbetsplats så finns knappast någon risk för skador, varken på trafikanten eller vägarbetaren.

Kan vi dessutom få de väghållare som finns att föreskriva om de saker och anordningar som höjer säkerheten för alla i trafiken, då har vi kommit långt men det tar tid att ändra på invanda arbetssätt lagar och föreskrifter.

Vad ser du mest fram emot med På Väg?
   –   Att insupa de nyheter som kommit på utrustningsmarknaden för att försöka få till en standardhöjning i de kommuner och föreningar som jag verkar i samt försöka få ut dessa nyheter till våra utbildare som är verksamma i föreningen. Jag ser också fram emot att få träffa andra trevliga människor i branschen som brinner för säkerhet lika mycket som jag själv och att få nya kontakter för kanske framtida arbeten.

Varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?
   – Det är en utmärkt plats att knyta kontakter inom och utom branschen, och se nyheter och lösningar inom området “Arbete på väg”. Eftersom vi i år riktar oss mot arbeten som utförs i tätort så är det ett utmärkt tillfälle för alla väghållare, kommuntjänstemän, politiker i tekniska nämnder som ansvarar för trafiksäkerheten i sina respektive kommuner samt personal som ska arbeta med detta, att se vad som kan göras för att få våra tätorter mer trafiksäkra. Vi behöver tillsammans bli bättre genom hela kedjan som har inflytande vid ett vägarbete – från ide till beslut, från projektering till planering, utförande och drift.