5 snabba frågor till Ramudden

5 snabba frågor till Ramudden
Fredrik Murmester, Operations director på Ramudden – vad ser du mest fram emot med På Väg?

– Jag ser fram emot att efter pandemiåren få träffa kunder och branschrepresentanter fysiskt och ta del av deras tankar och idéer och framförallt få hålla spontana diskussioner på ämnen och idéer. Digitala möten i all ära men jag tycker att det fysiska mötet är otroligt viktigt för att både bygga och underhålla relationer och få till kreativa diskussioner. Jag ser naturligtvis fram emot att i mötet med våra kunder få presentera hur våra nya digitala produkter kan vara lösningen på deras utmaningar.

Vad kommer ni att visa på mässan?

– Vi kommer visa de senaste digitala produkterna för förbättrad säkerhet, miljö, framkomlighet och effektivitet för våra kunder och trafikanterna på kommunernas och Trafikverkets vägar. Vi kommer att visa produkter vars funktioner är självklara delar i dagens digitala samhälle, men som hittills inte varit tillgängliga på vägarbetsplatser.

Ramudden-VMS_1920x1080.png

På vilket sätt påverkar Ramuddens lösningar branschen på ett positivt sätt?

– Digitalisering må vara ett brett begrepp men vi kommer på mässan bryta ner begreppet och beskriva de produkter och koncept vi har jobbat på under de senaste åren och visa dessa under mässdagarna. För många av våra depåer är de digitala produkterna en självklar del av det vardagliga arbetet och vi vill att det ska bli lika självklart för kunder och beställare att inkludera detta i deras vardagliga arbete och upphandlingar. Vi lanserar nu den smarta arbetsplatsen som minimerar onödiga resor och resurskrävande åtgärder, avsikten är att vi ska kunna övervaka vår etablerade utrustning på distans 24/7 och endast resa och vistas på vägen när det verkligen krävs. På så sätt förbättrar vi säkerhet, miljö, framkomlighet och resursåtgång.

Vilken branschfråga är viktigast just nu ur ert perspektiv?

– Vi har alltid jobbat nära både entreprenörer och beställare och vår uppfattning är att ökad samverkan leder till framgångsrika projekt och upphandlingar. Vi upplever att upphandlingar där man värderar fler parametrar än pris ofta blir mer kostnadseffektiva, säkrare och bättre för miljön. Vi vill uppmuntra alla att våga öppna upp för mer samverkan och innovation.

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad önskar ni från branschkollegor och beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?

– Skrivelser och tolkningar av olika regelverk är anpassade efter den teknik som fanns tillgänglig när regelverket skrevs. Men med ny teknik tillgänglig är det viktigt att sättet att både skriva och tolka regelverk kanske förändras inom vissa områden för att hela tiden kunna använda best practice. Vi ser att vissa regelverk stänger ute ny teknik och att det finns utrymme för nya tolkningar av gamla regelverk. Vi tror det är viktigt med öppna sinnen för att få ut ny teknik snabbast möjligt på arbetsplatserna och alla i branschen ställer sig frågan ”vad kan jag/vi göra för att snabba på utvecklingen?”

Varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?

– Jag tycker man ska besöka mässan för att få ta del av nyheter från branschen, möta människor och få till kreativa diskussioner kring hur vi tar branschen framåt. Jag vill passa på att hälsa alla besökare välkomna till Ramuddens monter A07:23 direkt innanför entrén.